Educație

Foto/ Primul atelier de lucru „CRED – Bune practici în educație”, desfășurat la Buzău

Atelierul CRED cu tema  „Managementul unui spațiu de învățare centrat pe nevoile elevului”  s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic, vineri, 25 iunie, și a fost primul eveniment de acest fel  la Buzău dintr-o  serie de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED. Invitat special la acest eveniment în educație a fost conf. univ. dr. Cristian Petre, care a vorbit despre învățare cu sens.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED cuprinde o serie de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Workshop-ul organizat de Casa Corpului Didactic Buzău a avut loc în intervalul orar 8.30 – 17.00. El face parte dintr-o serie totală de 90 de ateliere de lucru, ce vor fi desfășurate în fiecare județ al țării și în București, pe parcursul a doi ani școlari. Evenimentul a avut un  caracter interactiv și a urmărit valorificarea experienței participanților în implementarea Curriculumului Național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri sunt înscriși ca și participanți 4.500 persoane, respectiv personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum – inclusiv în format digital -, autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice – inclusiv în format digital -, reprezentanți ai partenerilor sociali etc.

„<Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți> – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice, respectiv Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei inspectorate școlare>, transmit reprezentanții Casei Corpului Didactic Buzău.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe  www.educred.ro

Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.

Articole similare