Administrație

FOTO | Cum va arăta Parcul Crâng după reamenajare

Planurile pentru transformarea totală a Parcului Crâng merg mai departe, iar autoritățile de la Buzău au întocmit studiul de fundamentare, o analiză a stării curente a suprafeței de fond forestier, însumând 177,79 hectare, de la tipul solului, până la varietățile de copaci care o compun, aspectele pozitive și negative, precum și propunerile de amenajare a pădurii în viitorul apropiat.

Conform documentului, în prezent, valoarea recreativă a pădurii este de circa 54 la sută, fiind catalogată drept medie, însă, după amenajarea acesteia, se preconizează că procentul va ajunge la 70 la sută. „Se apreciază că terenul analizat în prezentul studiu (177,7895 ha fond forestier), asigură condiții prielnice realizării funcției de pădure parc și poate fi amenajat și condus spre îndeplinirea în principal a funcției țel stabilită. Ținând seamă de importanța zonei (Municipiul Buzău – zonă foarte importantă la nivel național din punct de vedere turistic, sportiv, etc.), de necesitatea și posibilitățile de dezvoltare sportiv, educațional, turistic etc., cu respectarea principiului stabilității pădurii, acest deziderat este justificat”, după cum scrie în documentul întocmit.

Mai multe alei pietonale și piste pentru bicicliști

În total, vor fi amenajate 55 de alei din materiale ecologice, de lungimi variate, dar cu o lățime fixă, de doi metri, ce se vor ramifica astfel încât să acopere o suprafață de 55.553 metri pătrați, fără defrișarea sau tăierea de arbori. Astfel, buzoienii vor putea explora pădurea Crâng mergând pe alei pietonale interioare, care fie vor fi nedelimitate, fie vor fi delimitate de o parte și de alta de pari din lemn și corzi legate între aceștia sau cu umplutură din piatră naturală mărunțită, apoi tasată. „Rețeaua de alei interioare (poteci) va contribui și la ridicarea interesului pentru pădurea-parc și anume, pe două căi, deschizând, pe de o parte, perspectiva asupra anumitor obiective de interes situate în adâncime, descoperindu-i, pe de altă parte, comorile de frumuseți din interior, optimizând astfel contactul dintre om și pădure”, se arată în studiul de fundamentare.

Și bicicliștii vor avea alei special amenajate pentru plimbări, fără a se aventura prin pădure, la întâmplare, ca în prezent. În total, aceștia vor avea la dispoziție aproape șapte kilometri de piste, cu câte doi metri lățime, ce vor acoperi o suprafață de 15.043 metri pătrați, măsură ce a fost propusă „după criterii tehnice, ergonomice și economice, pentru o bună deservire a publicului”. Acestea sunt propuse a fi realizate la fel ca aleile pietonale, din aceleași materiale ecologice.

În studiu mai figurează și 200 de bănci din lemn, de o parte și de alta a aleilor și a pistelor pentru bicicliști, 32 de puncte de informare din lemn, ce vor avea afișate informații despre Pădurea Crâng, precum și șapte toalete ecologice răsfirate pe toată suprafața parcului.  Alte 38 de construcții provizorii din lemn mai sunt trecute în același studiu, a căror întrebuințare va fi ca puncte de odihnă și refugii în caz de vreme nefavorabilă, spații de depozitare a uneltelor de întreținere și a echipamentelor pentru stingerea incendiilor, posturi de prim ajutor sau pază.

„Execuția amenajărilor în scopul desfășurării activităților (…) fără tăiere de arbori sau defrișare: piste pentru biciclete realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maxim doi metri (cu o lungime totală de 7.521,5 ml), alei acces realizate din materiale ecologice cu lățimea de maxim doi metri (cu o lungime totală de 27.776,6 ml), bănci din lemn (în număr total de 200 bucăți), puncte de informare (în număr total de 32 bucăți), iluminat (cu o lungime totală de 14.123,6 ml), toalete ecologice (în număr total de șapte bucăți) și construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maxim 15 mp (în număr total de 38 bucăți), toate amenajările ocupând o suprafață de 7.1533 ha (4 la sută) din suprafața totală a trupului de pădure, o suprafață relativ mică la nivel total”, mai este trecut în studiul de fundamentare.

În luna ianuarie a acestui an, Pădurea Crâng a reintrat în administrarea Primăriei Buzău, iar autoritățile locale sunt presate de timp să relanseze pădurea-parc, dat fiind că în cazul în care pe suprafața de fond forestier nu sunt executate amenajările prevăzute de studiul de specialitate în termen de cinci ani, aceasta revine în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. Deși idei au fost multe inițial, contractul de preluare are destul de multe prevederi restrictive, de care municipalitatea buzoiană trebuie să țină cont, mai ales că deciziile acesteia sunt atent supravegheate de către Garda Forestieră Focșani, căreia îi revine responsabilitatea de a se asigura de respectarea angajamentelor asumate. Primarul Buzăului, Constantin Toma plănuia, inițial, să înființeze în parc o grădină botanică, demers susținut de cercetătorul Costel Vînătoru, directorul Băncii de Gene, însă, prin protocolul de predare-primire a pădurii Crâng, municipalitatea este obligată să respecte regimul silvic, iar planurile au fost abandonate.

Articole similare