Administrație

FOTO / Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău a fost reabilitat

Clădirea în care își desfășoară activitatea Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) a fost reabilitată energetic, parte a unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel că luni, în prima zi de școală, elevii instituției, care au stat acasă din luna decembrie 2020, au revenit în clase, în prezența președintelui Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu.

Obiectivul reabilitării a fost eficientizarea energetică a clădirii, scăderea consumurilor de energie electrică și termică, precum și creșterea calității condițiilor oferite elevilor și profesorilor din școală. Astfel, din proiect reiese că a fost reabilitată o suprafață construită de 757,5 mp și o suprafață desfășurată de 2.272 mp.

Au fost realizate numeroase lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum, au fost instalate sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, alături de lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.

De asemenea, au fost realizate lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice, precum refacerea acoperișului tip șarpantă, a finisajelor interioare, refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de canalizare și colectarea apei pluviale, precum și repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii. Totodată, au fost create facilități sau au fost adaptate infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități motorii).

Prin implementarea măsurilor propuse prin proiect s-a urmărit atingerea unor ținte importante, precum diminuarea consumurilor totale de energie, a emisiilor anuale de dioxid de carbon și creșterea consumului anual specific de energie din resurse regenerabile. Valoarea totală a proiectului a fost de 3.613.663,20 lei, dintre care valoarea eligibilă a reprezentat 1.892.821,36 lei, iar valoarea neeligibilă a fost de 1.720.841,84 lei.

Articole similare