marți, 26 mai 2020

Foarte puţini absolvenţi interesaţi să se înscrie la şomaj

În termen de 60 de zile de la absolvire, absolvenţii sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele Agenției  pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, până la această dată circa 100 de absolvenţi au depus documentaţia la AJOFM pentru a beneficia de ajutor de şomaj indemnizat,din cei peste 3000, promoţia 2018-2019.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie; adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

,,Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana,în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, transmit repreyentanţii AJOFM Buzău.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

loading...
error: Content is protected !!