Cultură

„(e)fuziuni”,  expoziție la Galeriile de Artă

Pictorul Vasile Tudorică a­duce în fața iubitorilor de artă din Buzău, la Galeriile „Ion Andreescu”, o parte din creațiile sale, grupate sub genericul „(e)fuziuni”.  Este vorba despre o expoziție de pictură a artistului – membru în consiliul de conducere al filialei Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici din România -, aflată la sala parter a Galeriilor de Artă „Ion Andreescu”, care va sta pe simeze până la sfârșitul lunii septembrie, când vor fi expuse lucrările de grafică de la Bienala „Ion Andreescu”. Expoziția de pictură  cuprinde lucrări realizate  de artist în ultima perioadă, în tehnica acrilic pe pânză sau carton și va putea fi vizitată gratuit.

Lucrările expuse reprezintă o frumoasă invitație de a ne deschide imaginaţia pentru a vedea, așa cum formulează foarte bine și filozoful francez Maurice Blanchot, că arta şi operele de artă par să afirme bogăţia nemăsurată a ființei umane, forţa sa de reînnoire, generozitatea sa creatoare şi tot ce transmit cuvintele viaţă, intensitate, profunzime, natură. În această cheie, Vasile Tudorică face referire la două interpretări sub semnul cărora stă expoziția sa intitulată, deloc întâmplător, „(e)fuziuni”.  „Am ales conceptul de «(e)fuziuni»”, ne spune Vasile Tudorică, „care suportă două interpretări: efuziunea, ca manifestare a unor stări și sentimente frumoase, pozitive, revărsarea unor astfel de emoții, și fuziunea, care presupune contopirea, unirea, combinarea, în cazul acesta a unor forme sau culori și crearea altora noi”. El explică celor mai puțin avizați că procedeul folosit de el pentru realizarea acestor lucrări este cunoscut  drept „procedeul fuzionării în masă sau la margine a culorilor cu grad mare de fluiditate”. Așadar, mărturisește artistul plastic, „utilizând preponderent această tehnică și abordând o manieră de exprimare fără constrângerile și rigorile constructive anterioare, mi-am propus să realizez ansambluri compoziționale, cromatice și semantice, să transmit mesaje, sentimente înalte, energii bune, bucurii estetice. Pe parcursul organizării ei, am avut în vedere câteva aspecte, cum ar fi: exersarea într-un mod de exprimare diferit de cel al expozițiilor anterioare, diversificarea ariei tematice și a tehnicilor de lucru, eliberarea formelor de delimitările stricte ale desenului, valorificarea efectelor spontane ale amestecurilor cromatice și acromatice și modificarea formatului lucrărilor”.

Expoziția personală a pictorului Vasile Tudorică, „(e)fuziuni”, completează, întregește „gramatica” exprimării sale artistice, lucrările expuse înscriindu-se stilistic între hiperrealismul reprezentărilor florale și constructivismul sever geometrizat, riguros, regăsite în expozițiile anterioare acesteia.

„Am considerat necesară o evadare din canoanele și precizia formală, și chiar cromatică, a lucrărilor”, mărturisește Vasile Tudorică, curentul artistic preponderent în care pot fi încadrate lucrările prezentate fiind cel  al expresionismului abstract, ariile de sugestie a imaginii picturale din expoziția sa putând fi încadrate în câteva domenii. Ele sunt structurate de pictor astfel: „Teme precum cea a peisajului care se revendică din structuri vegetale sau minerale, căpătând concretețe și sens prin dinamica efluviilor de culoare, tema unor figurări astrale, amintind de posibile spații intergalactice, de procese și fenomene cosmice, transfigurate plastic și a reprezentărilor abstracte, nefigurative, în care sintaxa elementelor de limbaj oferă adesea privitorului posibilitatea de a recompune structuri recognoscibile”.

Toate aceste elemente evidente, detectabile sau criptate, precizează artistul plastic „se dezvoltă liber în spații plastice nesupuse rigorilor constructive sau schemelor și canoanelor compoziționale, rezultând o dinamică accentuată, pe care tehnica fuzionării și mișcarea controlată a maselor de culoare susțin în mod fericit, consider eu, scopul propus”, spune autorul.

Expoziția „(e)fuziuni” poate fi considerată o posibilă incursiune într-o lume fără timp și spațiu, aflată într-o dinamică perpetuă, univers artistic ale cărui componente fundamentale – pământul, focul, apa și aerul – plămădesc structuri naturale, pe care privitorul le poate descoperi și interpreta într-o cheie personală.

Expoziția ce poartă o frumoasă încărcătură de libertate și spontan  este curatoriată de președintele Uniunii Artiștilor Plastici filiala Buzău, Valeriu Șușnea.

Articole similare