Actualitate

Drobul de sare din Crâng, gata să cadă în capul președintelui Consiliului Județean

Periodic, diverși cetățeni din Buzău – politicieni sau reprezentanți ai așa-zisei societăți civile – pun pe tapet problema siguranței pădurii și a parcului Crâng, într-un mod care aduce mai degrabă cu povestea drobului de sare. Sub mottoul „Toma taie Crângul”, primarul municipiului este ținta preferată a atacurilor celor care văd în orice fel de mișcare care implică pădurea sau parcul intenția municipalității de a le defrișa.

Un proiect lansat în dezbatere publică de Consiliul Judeţean (CJ) Buzău a iscat controverse ca urmare a faptului că Pădurea Crâng, declarată rezervaţie naturală protejată, ar urma să fie radiată din viitoarea listă a zonelor protejate de interes judeţean. Cu alte cuvinte, pe lista celor suspectați de gânduri neortodoxe legate de bucățica rămasă în picioare din vechiul codru al Vlăsiei s-a îmbogățit cu încă un nume, cu cel al președintelui Consiliului Județean, Petre Emanoi Neagu.

Fost evaluator de mediu: Nu vi se pare ciudat?

Reprezentanţii CJ Buzău au întocmit un proiect de revizuire a unei hotărâri din anul 1995 care cuprinde zonele şi monumentele naturale protejate de pe teritoriul judeţului. Pe noua listă se regăsesc obiective precum Vulcanii noroioşi, Dealul cu lilieci de la Cernăteşti, Balta Albă, Focul Viu. Pe de altă parte, proiectul lansat în dezbatere publică precizează că Pădurea – Parc Crâng a fost radiată din listă motivat de faptul că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 57/2007, nu intră sub incidenţa actului normativ menţionat „parcurile şi grădinile publice sau private de agrement cu excepţia cazurilor în care acestea au elemente şi bunuri cu valoare de patrimoniu natural”. În acest context, la sediul instituției au fost depuse mai multe puncte de vedere cu privire la revizuirea listei cu arii protejate.

„Acest proiect al CJ nu ar trebui dat până când nu are o documentaţie ştiinţifică pentru că legislaţia de protecţie a mediului precizează că toate ariile protejate care au fost declarate protejate rămân cu acest statut. Indiferent de legislaţia care a fost abrogată şi care a stat la baza hotărârii de CJ care a declarat aria Pădurea Crâng ca rezervaţie naturală de interes judeţean, această rezervaţie rămâne cu acest statut de rezervaţie. Eu am atacat în instanţa de contencios administrativ studiul Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT) Buzău privind schimbarea amenajamentului Pădurii Crâng şi transformarea ei în pădure parc. Între timp, autoritatea de protecţie a mediului a emis o decizie finală la schimbarea amenajamentului prin care solicită UAT Buzău, proprietarul pădurii rezervaţie, să ia măsuri de protejare din regulamentul ariei protejate de nivel judeţean. Reprezentanţii UAT mi-au răspuns că există un proiect al CJ prin care i se va lua statutul de rezervaţie naturală şi, prin urmare, nu vor face acest lucru. Proiectul CJ este de revizuire în sensul că scoate din lista ariilor protejate doar Pădurea Crâng, celelalte păduri, Frasinu, Spătaru rămân acolo. Şi ele sunt rezervaţii de nivel judeţean care au fost declarate prin acelaşi act administrativ şi totuşi ele rămân rezervaţii naturale, nu vi se pare ciudat? Mai există o anexă 3 în care există monumente ale naturii, un stejar secular din municipiul Buzău şi un platan la Râmnicu-Sărat. Acestea nu vor mai fi monumente ale naturii. Dacă se anulează regulamentul care avea o serie de măsuri de protejare, cum vor mai fi protejaţi arborii, lalelele sălbatice şi restul obiectivelor?”, a declarat, pentru „Agerpres”, Haritina Crăiţă, fost evaluator de mediu, specialist în lista biroului central pentru expertize tehnice judiciare în domeniul protecţiei mediului.

Neagu: Este necesară revizuirea unui act admimistrativ

Potrivit conducerii CJ Buzău, proiectul nu a fost adoptat la acest moment, iar societatea civilă poate transmite propuneri cu privire la viitoarea hotărâre care va cuprinde zonele şi monumentele naturale protejate de pe teritoriul judeţului. „Vreau să fac o precizare foarte importantă: Consiliul Judeţean Buzău nu a intervenit asupra stabilirii ariilor naturale sau a speciilor de plante sau animale protejate. Prin acest proiect de hotărâre, Consiliul Judeţean Buzău doar ia act de zonele protejate de interes naţional sau judeţean, stabilite şi aprobate prin Legea nr. 5/2000, OUG 57/2007 şi ale listei roşii IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, organizație internațională fondată în octombrie 1948 dedicată conservării resurselor naturale, n.r.). Este un proiect de hotărâre pentru revizuirea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Buzău din anul 1995, ce avea la bază o legislaţie anterioară anului 1990. Prin urmare, este necesară revizuirea acestui act administrativ, prin transpunerea legislaţiei naţionale în vigoare. Vreau să specific că acest proiect se află în dezbatere publică, nu a fost adoptat de Consiliul Judeţean Buzău şi fiecare cetăţean, ONG sau instituţie poate transmite opinii, propuneri, sugestii până la data de 27 noiembrie 2023″, a transmis, pentru „Agerpres”, preşedintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Ce spune Protecția Mediului

În urma unei adrese, Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Buzău a transmis că, potrivit OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, bunuri de patrimoniu natural cu regim de protecţie şi conservare dobândit până la intrarea în vigoare a ordonanţei sau prin acte cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale îşi păstrează acelaşi regim. „Pădurea Crângul Buzăului a fost declarată rezervaţie naturală prin Hotărârea CJ nr. 13/1995. Potrivit expunerii de motive a preşedintelui CJ Buzău, supunerea spre dezbatere şi aprobare a acestei hotărâri s-a fundamentat pe faptul că, în lipsa unei legi prin care să se instituie un regim de protecţie, un număr însemnat de rezervaţii naturale, monumente ale naturii şi specii rare de floră şi faună identificate în judeţul Buzău sunt supuse degradării. Ca urmare, scopul adoptării Hotărârii CJ nr. 13/1995 este acela de a asigura cadrul legal pentru protejarea şi conservarea bunurilor patrimoniului natural al judeţului, prin stabilirea unui regim de protecţie a zonelor naturale, monumentelor naturii şi speciilor de floră şi faună considerate de importanţă deosebită sau vulnerabile. Atât OUG nr. 236/2000, abrogată cât şi OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în vigoare, au stabilit categoriile de arii naturale protejate, printre care şi cele de interes judeţean sau local declarate prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale şi, în ambele ordonanţe, la art. 13, s-a stipulat că: ariile naturale protejate de interes naţional, internaţional, respectiv comunitar precum şi celelalte bunuri de patrimoniu natural cu regim de protecţie şi conservare dobândit până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau prin acte cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, îşi păstrează acelaşi regim. În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre de modificare/actualizare a HCJ nr. 13/1995, precizăm că potrivit OUG nr. 57/2007, responsabilităţile de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse în regim special de protecţie şi conservare prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale, revin autorităţilor care au emis hotărârile. Precizăm, de asemenea, că OUG 57/2007 nu conţine o procedură pentru revizuirea actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice judeţene sau locale ce conţine prevederi referitoare la modalitatea prin care se declară şi se instituie regimul ariilor naturale protejate de interes judeţean şi local”, au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii APM Buzău.

2 Comentarii

  1. Primarul nu ar fi o țintă dacă ar respecta legislația. Proiectul său nu e un “drob “ de sare, e o realitate care nu ține cont de faptul că APM Buzău îl obligă să țină cont de măsurile de protectie din regulamentul rezervației naturale Pădurea Crângul Buzăului iar domnia sa se încăpățânează să nu facă asta. Ba mai mult așteaptă să fie radiată din lista rezervatiilor de CJ Buzău.
    Emanoil Neagu spune că respectă legea abrogând tocmai regulamentul rezervatiei Pădurea Crâng și anexa cu monumentele naturii!? Păi s-o respecte, sa lase rezervatia in pace că așa spune art 13 al OUG 57/2007.

  2. Balta Alba va disparea si ea in mod natural din Lista, daca nu se vor lua masuri urgente de salvare a lacului terapeutic, in prezent cca 70 % din suprafata lacului este deja compromisa

Articole similare