Politic

Dreptul la replică / PNL Buzău: Verificarea informației este Biblia jurnalismului

În data de 7 aprilie 2022, Guvernul României a emis o ordonanță de urgență (OUG 38/2022) pentru eficientizarea gestionării deșeurilor. În publicația online opiniabuzau.ro s-a afirmat faptul că această ordonanță de urgență „îngroapă” propunerea legislativă pe care am inițiat-o împreună cu colegul meu, senatorul Vlad-Mircea Pufu. Nimic mai neadevărat! Guvernul nu modifică prevederile în vigoare pe care noi dorim să le modificăm și completăm din OUG 195/2005. Voi expune mai pe larg:

  1. În primul rând, ordonanța de urgență a Guvernului României modifică, în mare măsură, alte acte normative față de cel pe care noi dorim să îl modificăm (iar modificările sunt de tipul, forma veche: (5)Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.; forma nouă: (5)Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect).
  2. În al doilea rând, ordonanța de urgență a Guvernului țintește în mod specific deșeurile, lucru care vine în completarea inițiativei noastre (ȘI A PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE LA ACEASTĂ ORĂ), nicidecum nu vine peste ea.
  3. În al treilea rând, modificările pe care le aduce ordonanța de urgență la actul normativ pe care și noi l-am vizat, în speță OUG 195/2005 privind protecția mediului, nu sunt în dreptul acelorași puncte pe care noi le-am cuprins în proiectul nostru. Prin inițiativa noastră, dorim ca toate infracțiunile prevăzute de OUG 195/2005 să intre sub incidența unei singure încadrări (de la 6 luni la 3 ani), renunțând astfel la aplicarea graduală a pedepselor sau a unei amenzi, așa cum prevede în prezent actul normativ.
  4. În al patrulea rând, prin inițiativa noastră am lărgit sfera de aplicare a pedepselor. Astăzi se prevede: (1)Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală: a)arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice.

Prin modificarea adusă de noi, noua formă va fi: „(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, patrimoniul persoanelor fizice și juridice de drept privat, precum și patrimoniul public și privat al statului român sau al unităților administrativ-teritoriale: a)arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase.

Prin urmare, am extins sfera daunelor și la patrimoniul privat sau de stat, dar am și eliminat sintagma „arii protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice” pentru a proteja toate suprafețele cuprinse în articol, nu doar cele cu un statut special.

Mai mult, am crescut capacitatea de combatere a acestor infracțiuni prin includerea în categoria agenților constatatori a întregului personal abilitat din Garda Naţională de Mediu, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Poliția Locală.

În concluzie, cei care astăzi spun că noua ordonanță de urgență face inutil proiectul nostru de lege ar trebui să citească, încă o dată, proiectul și ordonanța de urgență a Guvernului 38/2022, și să se întrebe de ce Guvernul nu a operat modificări în dreptul articolelor și alineatelor pe care noi le vizăm? Răspunsul este clar: pentru că Guvernul a venit cu o completare la legislația în vigoare și nu intervine peste modificările pe care noi dorim să le aducem. Dacă modificările aduse prin acest OUG ar fi contrazis prevederile inițiativei noastre (și, deci, ar fi făcut-o inutilă), atunci Guvernul ar fi produs o nenconcordanță legislativă, deoarece 90% dintre prevederile vizate de noi sunt în vigoare acum, dorindu-ne doar o reorgranizare și completare pentru a combate mai eficient acest grav fenomen. Dar, bineînțeles, nu este cazul unei neconcordanțe legislative. Inițiativa va merge mai departe spre dezbatere, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților.

În concluzie, trebuie să nu uităm că verificarea informației este Biblia jurnalismului, iar acesta nu este și nu ar trebui să fie construit doar din titluri șocante.

N.R.: Mulțumindu-i autorului anonim al acestui text pentru sfaturile din ultima frază, din care, iată, am preluat un fragment pe care l-am așezat în titlu, facem precizarea că am reprodus întocmai și integral producția respectivă. (C.B.)

 

 

Articole similare