joi, 09 iulie 2020

Documentul de la Cadastru care ar putea aduce finalul în ,,Dosarul Orizont” al fostului primar Boşcodeală

Judecătorii de la Curtea de Apel Ploieşti ar putea da în curând verdictul definitiv în ,,Dosarul Orizont”. După ce luna trecută au respins ca nefiind utile soluţionării cauzei efectuarea unei expertize de evaluare bunuri şi a unei expertize contabile solicitate de Constantin  Boşco­deală şi de Viorica Stana, ma­gistraţii aşteaptă de la Oficiul de Cadastru şi Publi­citate Imobiliară Buzău un document privind situaţia juridică a terenurilor care fac obiectul acestui dosar. Solicitarea în acest sens aparţine reprezentantului Serviciului Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţio­nale Anticorupţie, fiind înaintată la termenul din 29 octombrie. Documentul nu a ajuns până la termeul din 14 noiembrie, motiv pentru care completul de judecată a dispus o nouă amânare până pe 25 noiembrie.

Judecarea apelurilor în dosarul Orizont a fost aşteptată mai bine de un an de la pronunţarea sentinţei de către prima instanţă, Tribunalul Dâmboviţa, însă a început cu o amânare de câteva luni. La primul termen de la Curtea de Apel Ploieşti, completul de judecată a decis amânarea cauzei până în septembrie, după vacanţa judecătorească, după ce doi inculpaţi au cerut răgaz pentru a-şi angaja avocat, iar al treilea pentru ca avocatul ales să pregătească apărarea.

La primul termen după vacanţa judecătorească s-a decis o nouă amânare, pentru ca avocaţii aleşi să ia cunoştinţă de motivele de apel, iar o lună mai târziu s-au depus cereri de completare a probatoriilor. Solicitările au fost însă respinse de completul de la Curtea de Apel Ploieşti.

În primă instanţă, fostul primar al Buzăului, Constantin Boşcodeală, a scăpat de condamnare, însă a fost obligat, împreună cu ceilalţi doi inculpaţi, să plătească prejudiciul în cauză. Atât DNA cât şi cei trei inculpaţi, dar şi Agenţia Domeniilor Statului, au atacat sentinţa de la Tribunalul Dâmboviţa.

Potrivit sentinţei pronunţată pe fond, Boşco­deală, împreună cu ceilalţi doi inculpaţi din dosar, Viorica Stana şi Nicolae Trandafir, nu vor răspunde penal, faptele fiind prescrise, dar au de plătit împreună peste 5 milioane de lei, sumă ce reprezită contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului în litigiu. Instanţa a hotărât, de asemenea, să menţină sechestrul asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea celor trei inculpaţi Constantin Boşco­deală, Viorica Stana şi Nicolae Trandafir.

În soluţie se arată că instanţa a constatat că faptele s-au prescris, anume infracţiunea de abuz în serviciu, dar judecătorii au precizat că infracţiunea a fost săvârşită, de aceea au hotărât ca, pe latură civilă, să-i oblige pe cei trei la plata unor despăgubiri către Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Legumicolă Buzău. Totodată, inculpaţii vor avea de plătit Agenţiei Domeniilor Statului suma de 531.062 lei.

Faptele pentru care cei trei inculpaţi din dosarul Orizont – Constantin Boşcodeală, Viorica Stana şi Nicolae Trandafir – au fost trimişi în judecată, datează din 2001. Procurorii anticorupţie au susţinut că cei trei au făcut posibilă trecerea unei suprafeţe de 33 hectare teren arabil, din domeniul public al statului, în domeniul privat al municipiului Buzău, de la Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, şi că, potrivit legii, suprafaţa nu putea face obiectul unei asemenea operaţiuni.  Anchetatorii au încercat să arate că „s-a urmărit un alt scop decât reconstituirea efectivă a izlazului comunal al municipiului Buzău. Această punere în aplicare a reprezentat doar o modalitate menită să îmbrace într-un aspect de legalitate împrejurarea că Primăria Municipiului Buzău – reprezentată de inculpatul Boşco­deală Constantin Octavian – a obţinut o suprafaţă de teren mult mai valoroasă din punct de vedere al amplasamentului, situată în imediata apro­piere a cartierelor oraşului, pe care să poată fi construite obiective economice de către investitori (aşa cum s-a şi întâmplat în realitate) şi nu într-o zonă de la intrarea în municipiu, lângă o cale ferată unde se aflau – de fapt – terenurile S.C. SERIBUZ SA ce ar fi trebuit predate şi care prezentau un potenţial economic scăzut”. Rechizitoriul mai făcea referire la un prejudiciu adus statului, în ­va­loarea de 12.720.000 lei, reprezentând contrava­loarea terenului de 33 hectare. Despăgubirile acordate în primă instanţă sunt însă de 10,6 milioane lei. ,,(…) admite în parte acţiunea civilă formulată de către Staţiunea de Cer­cetare–Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în Buzău, str. Mestea­cănului, nr. 23, judeţul Buzău şi, în consecinţă obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Tran­dafir, la plata către aceasta a sumei de 5.352.864 lei, cu dobânda legală la data plăţii, reprezentând contrava­loarea lipsei de folosin­ţă a terenului în suprafaţă de 33 ha., situat pe raza municipiului Buzău, care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/ 19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău. (…) admite în parte acţiunea civilă formulată de către Agenţia Domeniilor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr.43, sector 1 şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Tran­dafir, la plata către aceasta a sumei de 531.062 lei, la care va fi adăugată dobânda legală pe timp de un an, calculată la nivelul anului 2001, reprezentând diferenţa dintre contravaloarea terenului în suprafaţă de 33 ha care a făcut obiectul procesului-verbal nr. 15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău şi contravaloarea, la nivelul anului 2001, a terenului situat pe raza municipiului Buzău, în tarlalele 24 şi 25, identificat în procesul – verbal nr. 16303 /29.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău, în baza Ordinului Prefectului nr. 146/24.07. 2001. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Tran­dafir, instituită prin ordonanţa nr. 68/P/2009 din 4.04.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti. Dispune anularea procesului-verbal nr. 15625/ 19.11.2001, emis de O.C.A.O.T.A Buzău”, se precizează în decizia instanţei de fond.

loading...
error: Content is protected !!