Administrație

DOCUMENT | Justiția a alungat din Primărie o fantomă a lui Boșcodeală

Victorie în Justiție de peste un milion de euro a Primăriei Buzău, care a câștigat definitiv procesul cu Alpha Bank, instituție financiară care obținuse încuviințarea executarea silită a conturilor municipalității în contul unor scrisori de garanție emise ilegal de administrația condusă de fostul primar Constantin Boșcodea­lă pentru suma de 1.151.847 euro, echivalent  al sumei de  5.577.472,543 lei.

Reamintim că la finalul lunii mai 2020, Primăria Buzău a fost în pericol de a i se bloca conturile, după ce Alpha Bank a notificat municipalitatea să achite contravaloarea a două bilete la ordin girate în mandatul fostului primar Constantin Boşcodeală în favoarea fostului furnizor de apă caldă şi căldură, Ecogen Energy, care se afla în insolvenţă şi refuza să le plătească. Era vorba despre suma de 1,15 ­mi­lioane de euro, pe care Alpha Bank a vrut să o recupereze din bugetul local, sumă care primarul Constantin Toma a susţinut încă de la început că nu cade în sarcina municipalităţii, atât timp cât Boşcodeală a avalizat respectivele ordine de plată „pe persoană fizică”, res­pectiv fără a avea în spate o hotărâre de Consiliu Local în acest sens.

La vremea respectivă, primarul Constantin Toma a declarat că situația respectivă era similară cu cea din „Dosarul Gloria”, care l-a scos pe Boşcodeală din viaţa publică, după ce a fost condamnat pentru că a dispus alocarea unor sume către clubul de fotbal buzoian fără a avea girul deliberativului municipal.

Despre afacerile urât mirositoare derulate de municipalitatea buzoiană în jurul sistemului centra­lizat de furnizare a apei calde şi a căldurii în timpul mandatelor fostului primar Boşcodeală, OPINIA a scris în numeroase rânduri, atrăgând atenţia că, la un moment dat, buba se va sparge. Iată că, după mai bine de șase ani de când justiţia certifica titulatura de infractor cu acte în ­re­gu­lă pentru Constantin Boşcodeală, iar acesta dispărea atât din fotoliul de primar, cât şi din cel de preşedinte al organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat, a venit momentul decontului ingineriilor financiare din Primăria Buzău de până în 2016.

La o conferinţă de presă pe care a organizat-o la finele lunii mai 2020, primarul Constantin Toma a spus că municipa­litatea nu este dispusă să achite băncii suma respectivă, dat fiind că avalizarea biletelor la ordin către bancă a fost făcută ilegal. „Noi nici nu am găsit aceste documente în Primărie. A trebuit să le cerem la bancă pentru a le putea vedea”, a precizat primarul. Mai mult, spunea Toma, un proces prin care Primăria a contestat obligaţia de plată se află pe rolul instanţelor de judecată, care vor decide dacă municipalitatea e obligată să achite această sumă.

Acţiunea de chemare în judecată a băncii pe care municipalitatea a formulat-o în urmă cu doi ani și jumătate, pe care o puteţi vedea AICI, poate reprezenta, fără îndoială, o mină de aur pentru organele statului în măsură să ancheteze faptele de corupţie, întrucât indică cu precizie întreaga încrengătură prin care bugetul local a fost căpuşat ani de-a rândul prin sistemul centralizat de furnizare a apei calde şi căldurii, precum şi suveica prin care sume colosale au fost mutate dintr-o firmă în alta, printr-o reţetă aplicată cu succes de oameni din Ecogen şi  din Regia Autonomă Municipală care au falimentat şi sistemul similar din municipiul Brăila.

Ce a obținut Primăria în instanță

După un proces care a durat doi ani, municipalitatea a reușit evitarea executării conturilor Primăriei pe baza unor titluri executorii nelegale, ce ar fi avut drept consecinţă atât imposibilitatea plăţii salariilor angajaţilor acesteia, dar şi repercusiuni importante pentru cetăţenii Municipiului Buzău. Titlurile executorii în cauză erau reprezentate de biletele la ordin emise la 1 martie 2010 cu scadențe în 29 februarie 2020. Acestea au fost  semnate de fostul primar Constantin Boșcodeală, fiind asumată astfel de către acesta – pe seama municipiului Buzău – garantarea obligaţiilor de plată ale societăţii Ecogen Energy SA. în vederea finanțării obiectivului de investiții „Instalație de cogenerare a municipiului Buzău”.

În anul 2020, municipiul Buzău a contestat în instanţă titlurile executorii reprezentate de biletele la ordin, precum şi încheierea Judecătoriei Buzău prin care fusese încuviinţată executarea silită a Primăriei Municipiului Buzău la cererea băncii creditoare.

Instanța de judecată a constatat, mai întâi pe fond și, ulterior, în apel, nelegalitatea a două hotărâri adoptate de Consiliul Local în iulie 2008, res­pectiv februarie 2010, prin care fusese aprobată avalizarea biletelor  la ordin și împuternicirea primarului Constantin Boșcodeală în acest sens. De asemenea, a fost admisă contestaţia la executare formulată de municipiul Buzău – prin primarul Constantin Toma, au  fost anulate titlurile executorii reprezentate de biletele la ordin emise la 1 martie 2010, sub aspectul garantării obligaţiei de plată de către Primăria municipiului Buzău, precum și toate formele de executare silită ce vizau municipiul Buzău. Mai mult, Primăria va recupera banii popriți până la dispunerea suspendării provizorii a executării silite din data de 23 iulie 2020.

Rețeta a mai fost aplicată

În decembrie 2015, municipalitatea a achitat ultima tranșă dintr-un împrumut făcut în iarna 2013-2014 de Ecogen Energy, ai cărei acționari erau inclusiv Consiliul Local și Regia Autonom. Atunci, acționarii companiei care produce energie termică pentru buzoieni au hotărât să încheie cu banca FBME din Tanzania un contract pentru scontarea unor bilete la ordin emise chiar de către unul dintre cei cinci acționari ai Ecogen Energy, Regia Autonomă Muni­cipală (RAM). Între Ecogen Energy și RAM au existat, în ultimii ani, mai multe probleme legate de datorii neplătite la timp, ajungându-se chiar până la procese la Înalta Curte de Casație și Justiție. Datoriile au fost făcute tocmai din cauza plăților făcute cu întârziere de Consiliul Local Buzău către RAM pentru producerea și furnizarea energiei termice necesare încălzirii locuințelor populației și pentru apa caldă menajeră.

Pe de altă parte, și Ecogen Energy a avut probleme în ultimii ani cu plata datoriilor către GDF Suez, astfel că au fost situații când, în plină iarnă, a fost sistată livrarea gazelor către Ecogen Energy. De câteva ori, Consiliul Local și-a pus gaj bugetul pe câțiva ani pentru unele împrumuturi necesare acoperirii datoriilor pe care le acumulase RAM către Ecogen. Potri­vit contractului de împrumut, banca din Tanzania, printr-o sucursală din Cipru, urma să sconteze, pe de o parte, două bilete la ordin cu ­va­loarea nominală în euro echivalent a 10,6 milioane de lei, scadența fiecăruia fiind în 15 septembrie 2015, respectiv 15 decembrie 2015 și, pe de altă parte, două bilete la ordin cu valoarea nominală în euro, pentru costurile de finanțare de 7,35 la sută pe an, cu aceleași scadențe, bilete emise de Regia Autonomă Municipală (RAM) din Buzău. Mai mult, banii obținuți de la banca din Tanzania, respectiv 10,6 milioane lei echivalent în euro, erau garantați de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. La fel și costurile de finanțare, reprezentând dobânzi, comisioane și „alte categorii de costuri și cheltuieli aplicabile”, după cum se precizează într-o hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău adoptată în luna noiembrie 2013 și care stabilește condițiile în care bugetul munici­piului era din nou antamat.

„Garantarea obligațiilor de plată se face în contul subvenției în ­va­loare de 16,25 milioane lei datorate RAM-ului de Consiliul Local pentru căldura și apa căldă furnizată buzoienilor. Garantarea obligațiilor de plată ale regiei de către municipiul Buzău se va face prin avalizarea de către municipiul Buzău, reprezentat prin ordonatorul principal de credite, respectiv primarul municipiului Buzău, a patru bilete la ordin emise de Regia Autonomă Municipală <RAM> Buzău către <Ecogen Energy>, astfel: două bilete la ordin, având fiecare o valoare nominală în euro, reprezentând echivalentul a 5.300.000 lei, calculat la cursul Băncii Naționale a României euro/lei  din data emiterii biletelor la ordin; două bilete la ordin în euro pentru costurile de finanțare – ­va­loarea acestora nu face parte din subvenția datorată. Plata biletelelor la ordin va fi  asigurată din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2015, acestea având scadențe în lunile septembrie 2015 și decembrie 2015”, se arăta în hotărârea Consiliului Local.

Ce a fost neprofitabil pentru RAM, bun pentru Ecogen Therm

Rareori o afacere în care sunt rulați bani publici devine nerentabilă pentru niște acționari privați. Și, totuși, afacerea Ecogen Energy Buzău, adică fostul CET, părea să fie excepția de la regulă. În 2014 s-a vorbit chiar despre vânzarea unui pachet important de acțiuni de la Ecogen Energy, tocmai din cauza faptului că acționa­riatul privat al socetății nu mai putea face față datoriilor acumulate către furnizorul de gaze, în urma întârzierilor cu care CLM și RAM făceau plățile pentru energia termică achiziționată.

Un trader de gaze, firma Alpha Metal, și-a manifestat interesul pentru a cumpăra 73,48 la sută din acțiunile producătorului de la Romelectro, ISPE și Eximprod Grup. Ceilalți acționari ai firmei, Regia Autonomă Municipală RAM Buzău (21,42 la sută) și Primăria Buzău (5,1 la sută),  nu își arătaseră interesul să vândă, potrivit declarațiilor de la acea dată ale lui Vasile Munteniță, președintele Consiliului de Administrație al Ecogen Energy.

Între timp, nu s-a mai auzit nimic despre vânzare. Însă, la sfârșitul anului 2014, apare o nouă firmă având ca acționar unic Ecogen Energy. Este vorba despre Ecogen Therm care, surprinzător, începe să exploateze două CAF-uri (cazane cu apă fierbinte) de 30 Gcal/h care au aparținut RAM până în 2010, când decidenții Regiei au decis că utilizarea lor nu mai este profitabilă. La sfârșitul lui 2014 însă, cineva decide că acele două CAF-uri sunt bune și profitabile, dar utilizate de o altă societate, în speță Ecogen Therm,  și că pot asigura necesarul de ener­gie termică în perioada de tranziție și vârf de sarcină și, în mod excepțional, ca sursă de rezervă pentru instalațiile de producere ale Ecogen Energy SA, acționarul său unic. Ca urmare, imediat după înființarea acestei struțo-cămile, în ianuarie 2015 RAM Buzău încheie contract de furnizare cu Ecogen Therm.

De ce era nevoie de înființarea acestei noi societăți care să intre în relații comerciale cu municipalitatea, atât timp cât colaborarea dintre CLM, RAM și Ecogen ­Ene­rgy a fost una păguboasă pentru aceasta din urmă? De ce era nevoie de o nouă societate care, culmea, să aibă acționar unic o societate comercială, și care să folosească cazanele de abur de care RAM s-a descotorosit în 2010? Hotărârea judecătorească de care am vorbit mai sus ar putea oferi câteva răspunsuri, dacă organele de cercetare penală ar avea curiozitatea să o citească.

 

Articole similare