marți, 13 aprilie 2021

Doar 5% dintre elevii buzoieni din clasele primare și de gimnaziu s-au înscris la cursuri pentru recuperarea materiei

Aproape 1.500 de elevi buzoieni vor începe, de marți, cursuri remediale de recuperare a materiei în cadrul Programului-pilot ,,Școala după școală” al Ministerului Educației, finanțat din fonduri europene. Scopul principal este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

La Buzău, potrivit inspectorului școlar general, prof. Ionel Meiroșu, s-au înscris 1.491 de elevi, dintre care 690 sunt din ciclul primar și restul 801 de gimnaziu. ,,Acum se lucrează la constituirea grupelor de elevi. Se vor desfășura cursuri remediale pe 30 de centre, cu câteva excepții”, a precizat luni, pentru OPINIA, prof. Ionel Meiroșu.

Astfel, la Rm. Sărat, Școala Gimnazială nr. 2 și Școala Gimnazială nr. 6 vor prelua elevi de la Școala Gimnazială nr. 1 și de la Școala Gimnazială ,,V. Cristoforeanu”. De asemenea, în municipiul Buzău, Școala nr. 12 va prelua unul sau doi elevi de la Școala nr. 11. În județ, școala din Săhăteni va prelua elevi de la Pietroasele, iar școala din Vernești va prelua elevi de la Merei.

Potrivit raportului Inspectoratului Școlar Județean privind starea învățământului buzoian în semestrul I al anului școlar 2020-2021, în județul Buzău sunt în total 30.586 elevi în clasele I-VIII, plus 3.390 copii în clasa pregătitoare, ceea ce înseamnă că puțin peste 5% dintre elevii din clasele primare și de gimnaziu erau înscriși în program până luni. În general, este vorba despre copii care fie nu au avut conexiune la internet, fie nu au avut dispozitivele necesare, fie au rămas corigenți sau cu situația neîncheiată. De asemenea, cadrele didactice care au identificat în timpul activităților didactice elevi care au înregistrat un regres, inclusiv la ultimele testări inițiale din semestrul al doilea, i-au inclus în program. În mare parte, copiii sunt din medii defavorizate sau copii care aparțin grupurilor vulnerabile.

Cursurile remediale vor fi organizate în fiecare unitate de învățământ în care există cel puțin o grupă de elevi cu o medie de 12 elevi/grupă și se vor desfășura 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă. Elevii care provin din unități de învățământ care nu organizează activități de educație remedială pot participa la aceste activități în cadrul altor școli decât cele în care sunt înmatriculați. Este permis accesul elevilor în cadrul programului orelor remediale, indiferent de scenariu, indiferent de clasă, a anunțat ministrul Educației.

Sprijin financiar acordat școlilor: 200 lei/elev

Orele remediale vor fi susținute, în principal, de profesorii școlii, iar acestea vor viza, cu prioritate, formarea competențelor de literație și a competențelor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței „a învăța să înveți“. În situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței. Orele remediale se fac pentru mai multe materii, împărțite în două grupe: literație și STEM. Prin literație se înțelege interpretare, citire, analizarea unui text și poate fi, pe lângă limba română, limbile străine, istorie, geografie, socio-umane, dar și la STEM – matematică, informatică, fizică etc.

Ministrul Educației a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că prelungește termenul până la care elevii se pot înscrie la acțiunile remediale din programul „Școala după școală”, după ce până acum s-au înscris doar 135.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial. „Identificarea elevilor eligibili se va putea face permanent, iar lunar se va actualiza componența și/sau numărul grupelor”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu pentru Edupedu.ro.

Potrivit Ordinului de ministru care reglementează Programul național pilot „Școala după școală”, inspectoratele școlare repartizează bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităților de învățământ în care vor fi organizate activitățile remediale, în funcție de numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate. „Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la aceste activități, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip <Școala după școală> un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. Pentru Programul național pilot de tip <Școala după școală>, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect”, se precizează în Ordinul de ministru. Condiția de acordare a sprijinului financiar lunar școlilor este ca elevii să participe la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială. În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult cinci ore de la activitățile remediale. Absențele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

Programul „Școală după școală” a fost conceput după modelul programului ROSE, destinat elevilor de liceu. În Buzău, toate liceele derulează acest, program, cu excepția Colegiului ,,Hasdeu”, Colegiului Pedagogic, a Colegiului ,,Eminescu” și a Seminarului Teologic.

Vezi AICI lista centrelor din județul Buzău.

loading...