Actualitate

De ce grăbesc autoritățile racordarea marelui reciclator de la Frasinu la rețeaua de canalizare a municipiului

Eliminarea riscului de poluare a râului Călmățui reprezintă o prioritate pentru autoritățile județului, astfel că, marți, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis că este necesară emiterea în regim de urgență, pentru societatea de reciclare de la Frasinu, a autorizației de construire a unei stații de pompare ape uzate epurate în canalizarea orașului.

„La inițiativa Instituției Prefectului Județului Bu­zău, s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în care s-a discutat importanța găsirii unei soluții pentru oprirea poluării râului Călmățui. În urma întâlnirii a fost votată în unanimitate hotărârea care stabilește necesitatea executării lu­crărilor de intervenție în primă urgență aferente obiectivului <Stație de pompare și colector ape uzate epurate> de la societatea cu punct de lucru Frasinu, comuna Țintești, la rețeaua de canalizare a municipiului Buzău, res­pectiv Bulevardul Industriei, în scopul prevenirii riscului poluării râului Călmățui, cu ape deversate ce pot depăși indicatorii de calitate peste li- mitele maxime admise stabilite de autoritățile competente. Aceste lucrări de intervenție presupun emi­terea în regim de maximă urgență a autorizației de construire pentru acest obiectiv, cu mențiunea că documentația necesară obținerii avizelor va fi depusă sau completată de către societatea respectivă până la finalizarea proiectului”, a transmis Instituția Prefectului Buzău.

Decizia urgentării acestui proces are la bază, printre   altele, și o adresă a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care a informat săptămâna trecută CJSU Buzău că, începând cu 1 ianuarie 2022, ANIF nu mai poate încheia contracte de prestări servicii privind deversarea apelor uzate și menajere în canalele de desecare. Astfel că racordarea cât mai rapidă a marelui reciclator la rețeaua de canalizare a municipiului Buzău este imperios necesară.

Luna trecută, firma GreenTech a fost găsită vinovată de poluarea pârâului Negreasca și a râului Căl­mățui și amendată cu 75.000 lei de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi a­pelor, după ce din analiza probelor de apă prelevate atât din canalul în care evacuează reciclatorul a­pele uzate, cât și din canalul de desecare prin care se varsă pârâul Negreasca în râul Călmățui, s-au constatat depășiri mari la unii dintre parametrii analizați, între care substanță organică, detergenți, amoniu, sulfați, cloruri și fosfați. În plus, societății i s-a pus în vedere să găsească o nouă soluție pentru deversarea apelor uzate, deși socie­tatea are stație de epurare a apelor uzate. Având în vedere prezența acestor substanțe – deși rezultatele probelor de apă uzată epurată prelevate la evacuarea societății nu au indicat depășiri ale indicatorilor de calitate a apei – specialiștii ABA au conclu­zionat că nu poate exista decât o singură sursă de poluare, societetea de reciclare fiind singura din zonă care folosește astfel de substanțe. Iar din cei 45 de indicatori analizați, la nouă au rezultat depășiri.

„În data de 12.04.2021 s-au prelevat mai multe probe de apă atât din secțiunea de  evacuare a apelor uzate a Greentech SA, din canalul ANIF aval de această eva­cuare, din canalul de desecare din zona loc. Albești, cât și din râul Călmățui amonte și aval de confluența cu pârâul Negreasca. Au fost analizați 45 de indicatori, dintre care 31 prevăzuți în normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptori naturali. Rezultatele probelor de apă uzată epurată prelevate la evacuarea SC Greentech SA nu au indicat depășiri ale indicatorilor de calitate a apei, aceștia încadrându-se în limitele prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor. Din analiza probelor de apă prelevate atât din canalul în care ­eva­cuează apele uzate SC Greentech SA, cât și din canalul  de desecare prin care se varsă pârâul Negreasca în râul Călmățui, s-au constatat depășiri mari la unii dintre parametrii ­ana­lizați, între care substanță organică, detergenți, amoniu, sulfați, cloruri și fosfați. În ceea ce privește parametrii analizați  pentru râul Călmățui, majoritatea parametrilor analizați prezintă valori mai mari în secțiunea din aval de locul de debu­șare al canalului de desecare din zona localității Albești (…) Având în vedere că SC Greentech SA folosește în procesul de epurare a apelor uzate tehnologice hidroxidul de sodiu și sulfatul de aluminiu se poate presupune că valorile determinate pentru parametrii sodiu și sulfuri provin din apa uzată evacută de această unitate, prin concentrarea/acumularea acestora în urma unor evacuări repetate într-un canal ce prezintă un volum mic (aproape spre deloc) de apă proaspătă/curată și care nu asigură o curgere corespunzătoare”, se preciza în informarea de presă transmisă de ABA Buzău-Ialomița.

Reprezentanții Admi­nistrației Bazinale au mai precizat că depășirea va­lorii indicatorilor care se referă la substanță organică și scăderea concentrației de oxigen dizolvat este influențată de scăderea vitezei de scurgere a apei, chiar stagnarea apei pe canalul ANIF și pe pârâul Negreasca din cauza colmatării  și scăderii debitului pârâului Negreasca, urmare a secetei din ultimii ani. „Culoarea albă a apei care a putut fi observată în canalul de desecare din zona localității Albești, coroborată cu valorile indicatorilor analizați, poate fi dată de prezența compușilor de aluminiu, substanțe albe gelatinoase, puțin solubile în apă”, preciza purtătorul de cuvânt al ABA Buzău–Ialomița, Mariana Lăcătuș.

Deși societatea în cauză deține o stație de epurare, nu se știe cum substanțele chimice au ajuns direct în canalul de desecare drept ape pluviale. Doar că seceta din ultima perioadă a făcut ca substanțele să nu se mai dilueze astfel încât să nu se mai regăsească în concentrație mare în apa pârâului Negreasca. Astfel că ­de­versările repetate au făcut ca apa lăptoasă să nu mai rămână doar pe pârâul Negreasca, ci și în râul Călmă­țui, până în dreptul localității Albești.

Problema evacuării acestor substanțe de către reciclatorul de la Frasinu nu este una nouă. SC Greentech SA, care este în curs de reautorizare, avea deja dispusă încă de la obținerea autorizației de gospodărire a apelor, care este valabilă trei ani, mă­sura de realizare a unui bazin intermediar de stocare a apelor uzate înainte de eva­cuarea în canalul ANIF. ­Totodată în ve­derea reautorizarii s-a impus realizarea unei alte soluții de evacuare, și anume în rețeaua de canalizare a municipiului Buzău. Însă această procedură este valabilă doar în cazul în care în rețeaua ­pu­blică ajung apele uzate epurate.

în ultimii ani ABA Buzău Ialomița a impus program de măsuri privind lucrări de asigurarea secțiunii de scurgere pe canalele de desecare ale ANIF și pe pârâul Negreasca, măsură trasată și SC Greentech prin autorizația de gospodărire a apelor, care era obligat să decolmateze și să facă lucrări de întreținere a canalului ANIF în care evacuează. Potrivit Gărzii de Mediu, aceste lucrări de decolmatare a cursului de apă Negreasca, cât și a canalului ANIF, ar fi început pe 10 aprilie, fiind efectuate de reprezentanții societății comerciale și de reprezentanții ABA Buzău-Ialomița, cu două zile înainte ca un apel la 112, care anunța o poluare pe Călmățui, să aducă la fața locului reprezentanții mai multor instituții de control.

Autoritățile s-au pus în mișcare pentru a descoperi sursa de poluare a cursului de apă care traversează comună Smeeni după ce un localnic din Albești a observat că apă râului Călmățui a devenit albă că laptele și a sunat la 112. La fața locului au ajuns reprezentanți ai Primăriei Smeeni, ai Poliției, de la ISU Buzău, de la Garda de Mediu și de la Apele Române, instituția care administrează cursurile de apă. Toți aceștia au mers pe cursul apei până la confluența cu pârâul Negreasca și au prelevat probe. După principiul ”poluatorul plătește”, în urma analizei rezultatelor de laborator și a constatărilor la teren Inspecția Bazinală a Apelor a aplicat o amendă în cuantum de 75.000 lei pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor.

Un comentariu

  1. Sa premiem cetateanul care a sunat la 112, ca altfel nu s-ar fi intamplat nimic, si sa desfiintam autoritatile care au stat degeaba.

Articole similare