marți, 26 mai 2020

Curs opţional despre fenomenul migraţiei, organizat la Şcoala 15 după implementarea unui proiect european

„Fiecare elev este un porumbel al păcii”, aceasta este deviza sub care reprezentanţii Şcolii nr. 15 „George Emil Palade” vor derula un proiect european împreună cu elevi din alte trei ţări.

„EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE” este un proiect Erasmus+ iniţiat în contextul amplificării feno­menului migraţiei.

„Criza refugiaţilor în Uniunea Europeană reprezintă un fenomen politico-social declanşat pe baza conflictelor din nordul Africii şi din Orientul Mijlociu, la nivelul de sărăcie şi al încălcării drepturilor omului din aceste state. Este considerată cea mai mare criză a refugiaţilor de după cel de-al doilea Război Mondial. În acest context, elevii Şcolii Gimnaziale <George Emil  Palade> vor implementa un nou proiect European ERASMUS+ prin parteneriatul strategic în domeniul educaţiei şcolare, proiect de schimb interşcolar KA229, <EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE>”, se arată în comunicatul Şcolii nr. 15.

Activităţile proiectului se derulează în perioada 2019-2021, ţările implicate fiind România, Polonia, Ungaria şi Turcia (Antalia şi Ankara). Vor avea loc patru mobilităţi cu  câte două cadre didactice şi ci­nci copii, grupul ţintă fiind elevii între 12 şi 18 ani.

Şcoala “George Emil Palade” va fi gazda partene­ri­lor din proiect în primăvara ­anului 2020.

Scopul principal al proiectului este realizarea unui instrument educativ inovator care poate fi utilizat mai eficient decât manualele tradiţionale prin accesul liber, acesta fiind publicat pe platforme educaţionale publice.

Rezultatele proiectului vor fi transformate într-un curs opţional ce poate fi predat pe parcursul unui an şcolar, cu planuri de lecţie, activităţi şi teste detaliate.

Călătorie imaginară a unui imigrant sirian prin toate ţările partenere 

„Pentru cadrele didactice implicate, proiectul ERASMUS+ <EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE> este o oportunitate pentru dezvoltarea profesională. Se vor aplica la clasă metode inovative prin schimbul de bune prac­tici şi abordarea de noi metode în predarea modernă şi eficientă în cinci domenii de cunoaştere: Limba engleză, Geografie, TIC, Cetăţenie democratică, Istorie”, se mai arată în acelaşi comunicat.

Obiectivele proiectului “EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE” sunt variate, ducând la activităţi atractive pentru elevii şi cadrele didactice implicate. O primă activitate are ca punct de plecare o călătorie imaginară a unui imigrant sirian prin toate ţările partenere, având ca obiectiv conştientizarea valorilor europene comune, precum democraţie, toleranţă, respectul faţă de aproapele şi lumea înconjurătoare, înţelegerea propriei culturi, promovarea unor noi metode de învăţare în şcolile europene. Totodată, se doreşte creşterea nivelului de conştientizare a oamenilor în ceea ce priveşte criza refugiaţilor şi cum ar trebui abordată propria identitate într-o lume aflată în continuă schimbare.

Rezultatele aşteptate în urma derulării acestui proiect sunt: dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a empatiei, ­ana­liza valorilor umanitare, respectarea drepturilor omului, capacitatea de a rezolva conflictele în mod paşnic, promovarea cetăţeniei active şi participative, gândire siste­matică şi critică, utilizarea tehnologiilor informaţionale în mod eficient.

loading...
error: Content is protected !!