miercuri, 08 iulie 2020

Cum se mișcă la Buzău cadastrarea gratuită a imobilelor

Începând cu anul 2015, la nivelul judeţului Buzău au fost demarate lucrările de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru întreaga unitate administrativ teritorială în Cilibia, Glodeanu Sărat, Luciu şi Mărăcineni. Dintre acestea, s-au finalizat lucrările pentru comuna Cilibia pentru un număr de 5488 imobile în suprafață de 4972,1229 ha în anul 2018. În comuna Luciu, pentru un număr de 10.591 imobile în suprafață de 8671,1073ha, și în comuna Glodeanu Sărat, pentru 17.007 imobile în suprafață de 5883,57ha, s-au finalizat lucrările la începutul anului 2019.  Mărăcineni se află în etapa de integrare a celor 1463 de cereri de rectificare depuse în peroada de afișare a celor 9045 de imobile în suprafață de 3003,25ha.

În anul 2019, O.C.P.I. Buzău a semnat contracte de finanțare cu 63 UAT-uri pentru o suprafață estimată de peste 50.000 ha.

În anul 2019 prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) s-au demarat lucrările de înregistrare sistematică pentru U.A.T. C.A. Rosetti.

Recent, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate tot prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 6 comune din județul Buzău – Boldu, Smeeni, Stâlpu, Țintești, Ulmeni, Valea Râmnicului. Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;  localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară demarat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sunt finanțate, conform prevederilor art. 9 alin. (341 )-(3412) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 7/1996), lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrativ-teritoriale (UAT), având ca obiect atât sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, cât și sectoare cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. UAT-urile beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligaţia de a include cu prioritate sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziție publică terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum și cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). Finanţarea Programului naţional se asigură din din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

loading...
error: Content is protected !!