ActualitateEducație

Cum se face admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are un sistem de preînscriere, care se finalizează pe 10 iulie. Apoi urmează etapa de înscriere.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7.778 de locuri la studii universitare de licență și 4.297 de locuri la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.214 locuri la buget și 3.564 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt alocate pentru absolvenți de licee din în mediul rural, 30 pentru etnici romi, 30 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și 15 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. La toate cele 15 facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru toate formele de învăţământ (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), preînscrierea și înscrierea se poate realiza online pe platforma universității, după cum urmează:

Sesiunea din iulie:

  • 11 – 16 iulie 2022: înscrierea candidaților;
  • 18 – 23 iulie 2022: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

  • 5 – 7 septembrie 2022: înscrierea candidaților;
  • 8 – 9 septembrie 2022: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul), până la data de 24 august 2022 fiecare facultate va stabili şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii numărul de locuri rămase disponibile.

Metodologia de admitere la studii universitare de licență la facultățile de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași poate fi consultată aici. Înscrierea la concursul de admitere se face prin prezența fizică a candidatului, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute pentru înscriere, sau on-line. Condiţiile de admitere și taxa de participare pentru fiecare facultate sunt prezentate pe site-ul universității în dreptul fiecărei facultăți. Candidații care optează pentru înscrierea on-line vor folosi platforma de înscriere a Universității.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2.450 de locuri fără taxă și 1.847 de locuri cu taxă. Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 cuprinde 207 programe de studii, 83 pentru studii de licență și 124 pentru studii de master. La majoritatea facultăților, admiterea pentru studii de licență se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Cinci facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații la domeniul Educație Fizică și Sport vor susține o probă sportivă la alegere, care va avea o pondere de 60% în media finală de admitere.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% și tot 25% nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV.

Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 include 27 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licență și 21 la studii de master. Candidații români de pretutindeni din Republica Moldova pot studia și în cadrul Extensiunilor UAIC din Bălți și Chișinău, unde au la dispoziție șase programe la studii de licență și patru programe la studii de master. De asemenea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în anul 2022, concurs de admitere și la filialele din Focșani și Botoșani.

Laureații olimpiadelor școlare și ai concursurilor naționale și internaționale au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere. Detalii sunt disponibile AICI.

Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 729 de locuri pentru studiile universitare de licență (664 de locuri la buget și 65 de locuri la taxă) și 423 de locuri pentru studiile universitare de master (350 de locuri fără taxă și 73 de locuri cu taxă). Candidații românii de pretutindeni din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie și la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcționeze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea Alecu Russo din Bălți (str. Pușkin 28, bloc 4, Aula 408) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22) sau online pe platforma inscriere.uaic.ro.

Articole similare