miercuri, 15 iulie 2020

Cum poți obține gratuit actele de moștenitor

Moștenitorii persoanelor decedate își pot face gratuit succesiunea și anul acesta. Persoanele care pot obține gratis actele de moștenitor sunt cele care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Anul trecut, potrivit ANCPI, facilitatea s-a acordat pentru imobile din Mihăilești, Pogoanele, florica, Boldu, Săpoca și Blăjani.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are la dispoziție pentru acest an un buget de 1,67 milioane de lei destinat decontării dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Bugetul a fost redus drastic, cu peste 96%, comparativ cu anul trecut, deoarece procesul este greoi și în ultimii ani au fost eliberate cu totul abia 1.154 de certificate de moștenitor. Banii alocați anul acesta sunt suficienți pentru 6.708 succesiuni.

Încă din vara anului 2017, ANCPI a constituit un buget special pentru plata onorariilor notariale percepute la eliberarea documentelor de moștenitor. Totuși, numărul decontărilor a fost infim. În 2017, din 21.000 de succesiuni, câte se puteau realizat cu bugetul rezervat, s-au deschis doar 46 de dezbateri. Drept urmare, agenția a decontat notarilor 11.500 de lei. În 2018, bugetul dedicat dezbaterilor succesorale a crescut la 30,5 milioane lei, suficient pentru 122.000 de români care ar fi putut obține gratuit certificatele de moștenitor, dar au fost dezbătute 518 succesiuni și au fost decontați notarilor 90.750 de lei. Anul trecut, bugetul a fost, din nou, crescut la 46 milioane de lei, suficient pentru 184.000 de succesiuni.

„ANCPI a plătit, în anul 2019, către notarii publici instrumentatori, potrivit bugetului aprobat pentru activități ce decurg din derularea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), suma de 196.324 lei. În anul 2019, prin PNCCF, au fost centralizate 519 de certificate de moștenitor, cuprinzând un număr de 589 de succesiuni“, se arată în răspunsul acordat de reprezentanții ANCPI la solicitarea Profit.ro. Actele de moștenitor au fost obținute gratuit pentru imobile amplasate în 92 de localități din 23 județe, printre care și Buzău. „Pentru anul 2020, în bugetul de venituri și cheltuieli al ANCPI este alocată suma de 1.677.000 lei pentru plata certificatelor de moștenitor. În anul 2020, au fost înregistrate 47 de certificate de moștenitor, cuprinzând un număr de 56 de succesiuni“, se mai precizează în răspunsul agenției. Plata  onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală este făcută de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat în 2016 cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea unei sume fixe de 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni, indiferent de numărul de imobile care alcătuiesc masa succesorală a defunctului. Această sumă este achitată de către ANCPI prin oficiile teritoriale, iar moștenitorii nu sunt obligați să achite niciun alt onorariu. Protocolul va fi în vigoare până în 2025.

Cine poate beneficia de gratuitate

Persoanele care pot obține succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Proprietarii a 2,6 milioane de imobile, pentru care s-a finalizat procesul de cadastrare prin acest program, pot obține gratuit actele de moștenitor dacă se află într-o situație de succesiune. Aceste persoane scapă de plata unor onorarii care depășesc deseori 1.000 de lei/succesiune, în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

loading...
error: Content is protected !!