Actualitate

Cum a plătit Primăria Brădeanu servicii avocățești prestate în vacanța judecătorească

În situații ,,temeinic justificate”, primăriile pot efectua cheltuieli cu asistența juridică în condițiile în care nu au compartimente de specialitate, iar serviciile juridice nu se pot asigura de către perso­nalul angajat. Achiziția serviciilor de această natură, în condițiile legii, se face cu aprobarea consiliilor locale, județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Responsabilii Primăriei Brădeanu nu pare să fi ținut cont de aceste condiții. O spun auditorii Camerei de Conturi Buzău care, în timpul controlului de fond efectuat anul trecut, au descoperit o serie de nereguli. Potrivit raportului de control al Camerei de Conturi, entitatea a înche­i­at un contract de asistență juridică, document care conține o serie de clauze dezavantajoase, respectiv durată nedeterminată, onorariu stabilit fără nicio fundamentare cu privire la modul de calcul, plata onorariului fără să existe ­do­cumente legale din care să rezulte serviciile prestate pentru perioada respectivă.

În plus, în cadrul contractului au fost efectuate plăți nelegale reprezentând contravaloarea unor servicii de asistență juridică/reprezentare în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, afe­rente lunii august 2019, în condițiile în care în această perioadă instanțele s-au aflat în vacanță judecătoreas­că. În timpul controlului, cabinetul de avocatură în cauză a emis factura fiscală prin care a fost scăzută suma de 6.000 lei, încasată nejustificat, reprezentând servicii de reprezentare juridică pentru luna august 2019.

Ca urmare, auditorii au dispus înregistrarea în contabilitate, urmărirea și recuperarea sumei de 6.000 lei, reprezentând servicii de asistență juridică achitate nelegal, împreună cu dobânzile de întârziere aferente, recalculate în funcție de data recuperării efective a prejudiciului, precum și reanalizarea contractului de asistență juridică și dispunerea de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu înche­ierea acestui contract. Mai exact, reprezentanții Came­rei de Conturi au dispus introducerea unei clauze privind perioada de valabilitate a contractului de asistență juridică, precizarea în cuprinsul contractului, a cauzelor/dosarelor în care entitatea urmează să fie reprezentată în instanță, ca plata onorariului să se facă numai pentru servicii efectuate, pe bază de documente justificative din care să reiasă serviciile efectiv prestate, precum și fundamentarea onorariului astfel încât sumele plătite să fie condiționate și de rezultatele obținute în acțiunile de reprezentare și asistență juridică.

Articole similare

error: Continut protejat!!