Actualitate

Cum au ajuns substanțele chimice în Călmățui în ciuda stației de epurare a Greentech

75.000 lei este amenda aplicată de Administrația Bazinală de Apă Buzău–Ialomița societății de reciclare din satul Frasinu pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor, după ce din analiza probelor de apă prelevate atât din canalul în care evacuează reciclatorul apele uzate, cât și din canalul de desecare prin care se varsă pârâul Negreasca în râul Călmățui, s-au constatat depășiri mari la unii dintre parametrii ­ana­lizați, între care substanță organică, detergenți, amoniu, sulfați, cloruri și fosfați.

Având în vedere pre-zența acestor substanțe – deși rezultatele probelor de apă uzată epurată pre­levate la evacuarea societății nu au indicat depășiri ale indicatorilor de calitate a apei – specialiștii ABA au concluzionat că nu poate exista  decât o singură sursă de poluare, societetea de reciclare fiind singura din zonă care folosește astfel de substanțe. Iar din cei 45 de indicatori analizați, la 9 au rezultat depășiri.

,,În data de 12.04.2021 s-au prelevat mai multe probe de apă atât din secțiunea de  evacuare a apelor uzate a Greentech SA, din canalul ANIF aval de această eva­cuare, din canalul de desecare din zona loc. Albești, cât și din râul Călmățui amonte și aval de confluența cu pârâul Negreasca. Au fost analizați 45 de indicatori, dintre care 31 prevăzuți în normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptori naturali. Rezultatele probelor de apă uzată epurată prelevate la evacuarea SC Greentech SA nu au indicat depășiri ale indicatorilor de calitate a apei, aceștia încadrându-se în limitele prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor. Din analiza probelor de apă prelevate atât din canalul în care ­eva­cuează apele uzate SC Greentech SA, cât și din canalul  de desecare prin care se varsă pârâul Negreasca în râul Călmățui, s-au constatat depășiri mari la unii dintre parametrii ­ana­lizați, între care substanță organică, detergenți, amoniu, sulfați, cloruri și fosfați. În ceea ce privește parametrii analizați  pentru râul Călmățui, majoritatea parametrilor analizați prezintă valori mai mari în secțiunea din aval de locul de debu­șare al canalului de desecare din zona localității Albești (…) Având în vedere că SC Greentech SA folosește în procesul de epurare a apelor uzate tehnologice hidroxidul de sodiu și sulfatul de aluminiu se poate presupune că valorile determinate pentru parametrii sodiu și sulfuri provin din apa uzată evacută de această unitate, prin concentrarea/acumularea acestora în urma unor evacuări repetate într-un canal ce prezintă un volum mic (aproape spre deloc) de apă proaspătă/curată și care nu asigură o curgere corespunzătoare”, se precizează în informarea de presă transmisă de ABA Buzău-Ialomița.

Reprezentanții Admi­nistrației Bazinale precizează că depășirea va­lorii indicatorilor care se referă la substanță organică și scăderea concentrației de oxigen dizolvat este influențată de scăderea vitezei de scurgere a apei, chiar stagnarea apei pe canalul ANIF și pe pârâul Negreasca din cauza colmatării  și scăderii debitului pârâului Negreasca, urmare a secetei din ultimii ani. ,,Culoarea albă a apei care a putut fi observată în canalul de desecare din zona localității Albești, coroborată cu valorile indicatorilor analizați, poate fi dată de prezența compușilor de aluminiu, substanțe albe gelatinoase, puțin solubile în apă”, precizează purtătorul de cuvânt al ABA Buzău–Ialomița, Mariana Lăcătuș.

Astfel, deși societatea în cauză deține o stație de epurare, nu se știe cum, s-ar fi ocolit periodic procesul tehnologic corespunzător, iar substanțele chimice au ajuns direct în canalul de desecare drept ape pluviale. Doar că seceta din ultima perioadă a făcut ca substanțele să nu se mai dilueze astfel încât să nu se mai regăsească în concentrație mare în apa pârâului Negreasca. Astfel că ­de­versările repetate au făcut ca apa lăptoasă să nu mai rămână doar pe pârâul Negreasca, ci și în râul Călmă­țui, până în dreptul localității Albești.

Problema evacuării acestor substanțe de către reciclatorul de la Frasinu nu este una nouă. SC Greentech SA, care este în curs de reautorizare, avea deja dispusă încă de la obținerea autorizației de gospodărire a apelor, care este valabilă trei ani, mă­sura de realizare a unui bazin intermediar de stocare a apelor uzate înainte de eva­cuarea în canalul ANIF. ­Totodată în ve­derea reautorizarii s-a impus realizarea unei alte soluții de evacuare, și anume în rețeaua de canalizare a municipiului Buzău. Însă această procedură este valabilă doar în cazul în care în rețeaua ­pu­blică ajung apele uzate epurate.

În ultimii ani ABA Buzău Ialomița a impus program de măsuri privind lucrări de asigurarea secțiunii de scurgere pe canalele de desecare ale ANIF și pe pârâul Negreasca, măsură trasată și SC Greentech prin autorizația de gospodărire a apelor, care este obligat să decolmateze și să facă lucrări de întreținere a canalului ANIF în care evacuează. Potrivit Gărzii de Mediu, aceste lucrări de decolmatare a cursului de apă Negreasca, cât și a canalului ANIF ar fi început sâmbătă, 10 aprilie, fiind efectuate de reprezentanții societății comerciale și de reprezentanții ABA Buzău-Ialomița, cu două zile înainte că un apel la 112, care anunța o poluare pe Călmățui, să aducă la fața locului reprezentanții mai multor instituții de control.

Autoritățile s-au pus în mișcare pentru a descoperi sursă de poluare a cursului de apă care traversează comună Smeeni după ce un localnic din Albești a observat că apă râului Călmățui a devenit albă că laptele și a sunat la 112. La fața locului au ajuns reprezentanți ai Primăriei Smeeni, ai Poliției, de la ISU Buzău, de la Garda de Mediu și de la Apele Române, instituția care administrează cursurile de apă. Toți aceștia au mers pe cursul apei până la confluența cu pârâul Negreasca și au prelevat probe. După principiul “poluatorul plătește”, în urmă analizei rezultatelor de laborator și a constatărilor la teren Inspecția Bazinală a Apelor a aplicat marți o amendă în cuantum de 75 000 lei pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor.

Articole similare

error: Continut protejat!!