Administrație

Cum ar arăta Buzăul după reforma administrativă propusă de Camera de Comerţ a României

În primăvara acestui an, Camera de Comerţ şi Industrie a României propunea guvernanţilor o soluţie la problema lipsei banilor de la bugetul de stat. CCIR reitera nevoia urgentă de reorganizare administrativă a României, prin reducerea numărului de județe de la 42 la 15, redefinirea noţiunii de comună ca localitate cu cel puţin 5.000 de locuitori, precum și redefinirea noțiunii de oraș ca localitate cu cel puțin 10.000 de locuitori. Totodată, toate instituțiile publice deconcentrate trebuie să fie regrupate sub această nouă formă administrativă.

Cum ar arăta Buzăul, după reforma administrativă propusă de Camera de Comerţ a României? În primul rând, cele mai „tinere” unităţi administrative la categoria oraşe, Pătârlagele şi Pogoanele, ar trebui să revină la statutul de comune. În ceea ce priveşte noua hartă administrativă a judeţului Buzău, după exerciţiul propus de CCIR ar fi mult simplificată, comunele cu populaţie sub 5.000 de locuitori urmând să fie arondate localităţilor care depăşesc un astfel de prag. Trebuie observat că în grupul localităţilor cu peste 5.000 de locuitori, comunele Mărăcineni, Vadu Paşii, Poşta Câlnău şi Verneşti ar putea deveni „sateliţii” municipiului reşedinţă de judeţ, ba chiar ar putea fi invocate motivele creării acelei Zone Metropolitane, în jurul oraşului Buzău, o perspectivă mult mai tentantă şi chiar recomandată, dacă ţinem cont de cerinţele programelor europene, cu finanţări de proiecte de interes public! După un astfel de model, dar la o categoria mai mică, s-ar putea face o rearanjare administrativă în jurul municipiului Râmnicu Sărat, fără a trei, neapărat, orgolii mai vechi, când Râmnicul era judeţ!

În ceea ce priveşte teritoriul judeţului Buzău, o eventuală reorganizare administrativă ar putea distinge zone delimitate, geografic, în interiorul bazinelor hidrografice. Astfel, în ordinea descrescătoare a numărului populaţiei, Berca (7.741 locuitori) ar putea deveni centru administrativ pentru toată Valea Sărăţelului, cu actualele comune: Scorţoasa, Căneşti, Chiliile. Comuna Merei (6.785) ar putea deveni punct de interes administrativ pe Valea Săratei, cu următoarea componenţă: Ulmeni, Movila Banului, Mihăileşti, Amaru şi Glodeanu Sărat. De asemenea, la Merei ar putea fi arondate şi localităţile de pe Dealul Istriţa: Săhăteni, Pietroasele, Breaza şi Năeni.

În aceeaşi logică, comuna Smeeni ar putea deveni centru administrativ pe Valea Călmăţuiului, unde se regăsesc localităţile Stâlpu, Ţinteşti, Costeşti, Gherăseni, Luciu, Largu, Ruşeţu. Zona Câmpiei Râmnicului, care are în componenţă comunele Boldu, Ziduri, Vâlcelele, Balta Albă, Bălăceanu, Cochirleanca şi Ghergheasa ar putea avea centru administrativ în actuala comună Valea Râmnicului (5.180 locuitori). În bazinul hidrografic al râului Râmnic, în partea de nord, faţă de municipiul Râmnicu Sărat ar putea fi identificat un centru administrativ la Grebănu (5144 locuitori) la care să fie arondate localităţile Valea Salciei, Buda.

Pe Valea Câlnăului, în componenţa Pardoşi, Mărgăriteşti, Murgeşti, Racoviţeni, Zărneşti și Blăjani, s-ar putea reveni la o situaţie mai veche, atunci când Zărneştiul era centru administrativ în zonă, iar pe Valea Slănicului, centru administrativ ar putea fi Beceniul, la care să fie arondate localităţile Bisoca, Săruleşti, Lopătari, Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Cernăteşti şi Săpoca.

În ceea ce priveşte Valea Buzăului, oraşul Nehoiu ar putea prelua, eventual, Siriul şi Gura Teghii, iar celelalte localităţi ar funcţiona, administrativ şi fiscal, ca şi până acum, arondate la Pătârlagele, cu menţiunea că tot aici ar putea fi aduse şi cele trei localităţi de pe Valea Chiojdului – Calvini, Cătina, Chiojdu -, dar şi cele de pe Valea Bălănesei – Brăeşti, Odăile, Bozioru, Cozieni, Pârscov. Unul dintre „sateliţii” municipiului Buzău – Vadu Paşii – ar putea prelua, administrativ, localităţile de pe Valea Buzăului, cursul inferior: Gălbinaşi, Săgeata, Cilibia, CA Rosetti, Robeasca. În ce priveşte oraşul/comuna Pogoanele, această localitate ar putea (re)deveni acelaşi pol de atracţie pentru zona Câmpiei Buzăului – Sud: Brădeanu, Glodeanu Siliştea, Scutelnici, Padina.

Articole similare