Actualitate

Cu ce sporuri este recompensată „munca grea” a angajaților din primăriile de la țară

Deși plătite ilegal, unele dintre ele nu pot fi recuperate

Bugetarii de la țară sunt stresați, muncesc mult și în condiții periculoase; cel puțin aceasta reiese din faptul că unii au primit sporuri pe măsură la salariu, deși acordarea lor este ilegală. Cel puțin asta reiese din documentele verificate anul trecut de auditorii Camerei de Conturi Bu­zău, documente asumate de primarii mai multor comune buzoiene. O parte din bani însă nu vor fi returnați de angajații care i-au încasat.

Problemele au ieșit la iveală după ce reprezentanții Camerei de Conturi au verificat, în 2020, documentele contabile de la mai multe entități din județ. Este vorba despre Ziduri, Cănești, Gherăseni, Pănătău, Pârscov, Vernești și  Cernă­tești. În unele cazuri, cum este Primăria Cernătești, sumele au fost recuperate în timpul controlului, în altele banii vor fi recuperați, însă în cazul Pri­măriei Pârscov sumele rămân bune date.

La Ziduri, spre exemplu, în luna decembrie 2018, funcți­onarii publici și personalul contractual încadrați în aparatul de specialitate al primarului au beneficiat de indemnizație de hrană în condițiile în care, prin lege, s-a interzis acordarea acesteia în anul 2018. De asemenea, în perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, nivelul veniturilor salariale lunare ale persoanei care înde­plinește funcția de secretar al unității administrativ-teritoriale a depășit nivelul indemnizației lunare de înca­drare a viceprimarului comunei Ziduri, prin acordarea indemnizației de hrană. La 13.000 lei a fost calculat prejudiciul cauzat prin acordarea indemnizației de hrană.

Ca urmare, Curtea de Conturi a dispus reținerea sumelor respective din salariile celor care le-au încasat, stabilirea și recuperarea sumelor încasate necuvenit de secretarul pri­măriei, peste nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar al comunei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și efectuarea operațiunilor de regularizare cu bugetul general consolidat al statului a obligațiilor bugetare aferente drepturilor salariale plătite nelegal.

Și la Primăria Cănești au fost efectuate plăți nelegale repre­zentând drepturi salariale. În acest caz este însă vorba des­pre spor pentru viza de control financiar preventiv, acordat necuvenit unui salariat încadrat în funcția de consilier principal în cadrul compartimentului agricol. De asemenea, vou­cherele de vacanță au fost acordate inclusiv primarului și viceprimarului, persoane care, conform legii, nu aveau dreptul la indemnizații de vacanță. În total, 8.000 lei a fost suma acordată ilegal, potrivit Camerei de Conturi Buzău.

Și la Gherăseni au fost achitate drepturi salariale nelegale în sumă totală de 29.000 lei: indemnizații de concediu de odihnă calculate eronat acordate primarului și viceprimarului și majorări pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene, în condițiile în care prin contractul de finanțare încheiat cu AFIR, nu s-a prevăzut acordarea unor astfel de creșteri salariale. Ca urmare, auditorii Camerei de Conturi au dispus recuperarea drepturilor sala­ri­ale plătite nelegal, recalcularea și regularizarea cu bugetul general consolidat al statului a obli­gațiilor bugetare aferente su­melor plătite nelegal.

La Primăria Pănătău, re­prezentanții Camerei de Conturi au stabilit că aici au fost achitate drepturi salariale nelegale reprezentând spor de urbanism, fără să existe bază legală pentru plata acestuia și venituri salariale care depășesc indemnizația lunară a funcției de viceprimar al comunei. În total, 37.000 lei au plecat din bugetul comunei. Și aici s-a dispus stabilirea întinderii pre­ju­diciului și luarea măsurilor de înregistrare în contabilitate, de ur­mărire și recuperare a prejudiciului cauzat bugetului local prin plata unor drepturi sala­ri­ale nelegale, precum și recalcularea salariului de bază și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare și efectuarea operațiunilor de regularizare cu bugetul general consolidat al statului a obli­gațiilor bugetare aferente drepturilor salariale plătite nelegal.

În timpul controlului de fond efectuat anul trecut la Primăria Vernești, au fost identificate plăți nelegale de 25.000 lei, reprezentând drepturi salariale stabilite cu încălcarea prevederilor legale pentru funcția de bibliotecar pentru perioada iulie 2017 – decembrie 2019.

În schimb, la Primăria Cer­nătești au fost efectuate plăți nelegale, reprezentând drepturi salariale acordate angajaților instituției, cu titlu de prime acordate cu ocazia săr­bătorilor de Paște și a celor de iarnă, deși legislația în vi­goare interzicea acordarea unor astfel de premii. Cei 10.000 lei au fost recuperați în timpul controlului.

În schimb, angajații Pri­măriei Pârscov au scăpat de returnarea sumelor încasate cu

titlu de sporuri. Camera de Conturi a stabilit în timpul controlului efectuat anul trecut pentru anii anteriori că aici au fost achitate drepturi salariale nelegale, repre­zentând sporuri fără bază legală sau fără res­pectarea condițiilor pre­văzute de lege pentru acordarea acestora. Este vorba despre spor de manager transport, spor de arhivă, spor de registru electoral, spor de condiții grele și spor de stres. Sumele acordate nelegal sunt însă exone­rate la plată conform reglementărilor legale.

Ce se întâmplă cu sporurile primite înainte de 2018

Astfel de probleme au fost descoperite și în urmă cu câțiva ani la mai multe primării buzoiene. Potrivit raportului de audit întocmit de Camera de Conturi Buzău, în urma veri­fi­cărilor efectuate pentru perioada martie 2017-decembrie 2017, Primăria Padina a achitat nelegal suma de 68.000 lei, reprezentând contravaloare spor de dispozitiv – un spor în valoare de 25% din salariul de bază, instituit în 2009 pentru funcționarii care trebuie să fie la dispoziția autorității locale 24 de ore din 24 – și spor pentru condiții periculoase, acordat lunar salariaților proprii. 55.000 lei reprezintă suma brută achitată necuvenit și 13.000 lei contribuțiile angajatorului la bugetul de stat și bugetul asi­gurărilor sociale aferente drepturilor nelegale. Acordarea acestor drepturi de natură salarială intră sub incidența Legii nr. 78/2017, fiind exo­nerate de la recuperare. Adică angajații nu vor mai returna banii încasați.

Situație trasă la indigo și la Primăria Siriu. Potrivit raportului de audit al Camerei de Conturi Buzău, în perioada martie 2017-iunie 2017, s-a achitat nelegal suma de 56.000 lei, reprezentând contrava­loare indemnizație de dispozitiv lunară acordată salariaților proprii. Din această sumă, 46.000 lei reprezintă suma brută achitată necuvenit și 10.000 lei contribuțiile angajatorului la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente drepturilor nelegale. Acordarea drepturilor de natură salarială intră sub incidența Legii nr. 78/2017, fiind  exonerate la plată.

Articole similare

error: Continut protejat!!