AdministrațieCultură

Cu câți bani vor funcționa instituțiile de cultură ale județului în acest an

Vineri dimineață, începând cu ora 10.00, se va vota în ședință extraordinară bugetul instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Buzău.

Centrul Județean de Cultură și Artă – o instituţie publică cu personalitate juridică rezultată din reorganizarea Centrului de Conservare și Promovare a Tradiției „Chircu Menelaș” și a Şcolii Populare de Arte şi Meserii la  data de 1 mai 2013 -, are un profil de educaţie permanentă, de formare profesională continuă în afara învăţământului formal în toate genurile artistice, de la muzică, coregrafie, arte plastice, arte teatrale, la învăţarea şi promovarea meşteșugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale.

Cheltuielile necesare pentru susţinerea tuturor acestor activităţi desfăşurate de Centrul Județean de Cultură și Artă se finanțează din transferuri între unităţi ale administraţiei publice prevăzute în bugetul local al judeţului şi venituri proprii din taxele de şcolarizare şi alte venituri din spectacole. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău cuprinde o secțiune de funcţionare şi o secţiune de dezvoltare. Programul de venituri și cheltuieli în 2024 este de 5.505.000 al acestei instituții. La secțiunea de funcționare, veniturile proprii sunt estimate la 180.000 lei și restul de 5.270.000 reprezintă transferuri între unități ale administrației publice. La secțiunea de dezvoltare, veniturile proprii sunt estimate la  55.000 lei din transfer de capital. Cheltuielile instituției sunt cu personalul, bunuri și servicii și chletuieli de capital.

Teatrul estimează venituri de 670.000 lei

Teatrul „George Ciprian”, o instituţie publică de spectacole cu autonomie deplină în stabilirea şi realizarea repertoriului, a proiectelor precum şi a programelor cultural-artistice, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii, are și colaborări de parteneriat cu alte teatre sau instituţii culturale din ţară pentru realizarea de proiecte culturale comune, cu care poate încheia și convenții.

Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de Teatrul „George Ciprian” Buzău în anul 2024 se finanţează din excedentul înregistrat la 31.12.2022 în conformitate cu prevederile art.36 din Ordonanţa de Urgenţă nr.160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, transferuri de la bugetul local al judeţului, venituri proprii realizate din vânzarea biletelor de spectacole şi poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri bănești sub formă de servicii, donații şi sponsorizări.  Ca și în cazul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, și Teatrul „George Ciprian” are un buget care cuprinde secțiunea de funcţionare și secțiunea de dezvoltare. La venituri se estimează un buget de 670.000 lei în acest an și 4.868.000 lei cheltuieli.

Muzeul primește în administrare „Brătianu”

Muzeul Judeţean este o instituţie publică de cultură care îmbină activitatea de cercetare, conservare, restaurare, valorificare şi îmbogăţire a patrimoniului cultural cu alte acţiuni ce implică educaţia, turismul şi dezvoltarea regională a judeţului.

Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de Muzeul Judeţean Buzău se finanțează din transferuri între unităţi ale administraţiei publice prevăzute în bugetul local al judeţului şi venituri proprii. Bugetul de venituri şi cheltuieli finanțat din venituri proprii şi subvenții pe anul 2024 al Muzeului Judeţean Buzău cuprinde secțiunea de funcţionare și secțiunea de dezvoltare. Veniturile și cheltuielile instituției în acest an vor fi de 8.550.000 lei.

Muzeul primește în acest an și administrarea imobilului din Bulevardul Bălcescu. Pentru asigurarea funcționalității imobilului din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr.50, dat în administrarea unor instituții de cultură de interes județean, Muzeul Județean va avea calitatea de titular în contractele privind furnizarea unor utilități publice (apă-canal, energie termică, energie electrică), pentru mentenanța sistemelor de alarmare incendiu, supraveghere și alarmare efracție precum și pentru întreținere teren aferent cu spații verzi, în beneficiul și al celorlalți co-administratori, Teatru „George Ciprian” şi Centrul de Cultură și Artă.

Biblioteca Județeană nu are buget pentru dezvoltare

Biblioteca Județeană are doar buget de funcționare în acest an.  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al  Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” este  estimat la 4.870.000 lei.

Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” este o instituţie publică specializată, de tip enciclopedic, al cărei scop principal este constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărți, publicațiilor electronice şi a altor documente de bibliotecă.

Misiunea ei este de a pune la dispoziţia locuitorilor din municipiul şi judeţul Buzău material de bibliotecă şi servicii de informare, instruire, asistenţă consiliere şi consultanţă de a asigura accesul la resursele informaţionale din diferite domenii pentru toate categoriile de vârstă, precum şi de a promova imaginea instituţiei bibliotecare. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău se finanțează din alocații bugetare prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Buzău de aprobare a bugetului propriu al judeţului pe anul 2024.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker