Crucea Alb-Galbenă îşi extinde activitatea în urma unui parteneriat semnat cu Direcţia pentru Protecţia Copilului privind asigurarea asistenţei medicale cetă­ţenilor de etnie romă.  Este un proiect cu bani europeni şi are girul Consiliului Judeţean Buzău. Despre adresabilitatea acestui demers, preşe­dintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a declarat pentru Campus TV că este vizată „populaţia romă, mai ales cea îmbătrânită, cea care are mai multe nevoi; este vorba despre persoane în vârstă,  care sunt bolnave şi nu au venituri proprii”.

Crucea Alb-Galbenă Buzău oferă îngrijiri medico-sociale la domiciliu din anul 2003

Activitatea Crucii Alb-Galbene este mult mai complexă. Din 2003 s-a luptat  să vină în ajutorul cât mai multor persoane singure şi suferinde. Fondurile au fost însă limitate şi chiar şi în prezent decontările pentru pacienţi  se fac de la Casa de Sănătate în limita fondurilor disponibile. Activitatea Crucii Alb-Galbene Buzău este apreciată de preşedintele Consiliului Judeţean Buzău care consideră că  Crucea Alb-Galbenă este de mare ajutor în judeţul Buzău „pentru că asigură o minimă asistenţă medicală la toate categoriile de persoane care sunt în nevoi, în special la cele vârstnice”.

Beneficiari de ajutor din partea Crucii Alb-Galbene, în baza unei decizii emise de Casa de Sănătate

În prezent, Crucea Alb-Galbenă acordă, prin perso­nal specializat, îngrijiri medico-sociale la domiciliu pentru cei care locuiesc în municipiul Buzău şi zonele limitrofe,  furnizează servicii medico-sociale în baza Legii 34/1998 persoanelor vârstnice, în limita numărului de beneficiari aprobat de Mi­nisterul Muncii, Primăria municipiului Buzău sau Consi­liul Judeţean Buzău prin Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru Persoane Vârstnice. De asemenea, Crucea Alb Galbenă fur­nizează servicii medicale gratuite celor care au decizie emisă de Casa de Asi­gurări de Sănătate a Judeţului Buzău în cadrul contractului încheiat cu aceasta.

Decizia este emisă de Casa de Asigurări dacă persoana solicitantă îndeplineşte mai multe condiţii. Astfel, pacientul trebuie să pri­mească o recomandare tip de îngrijiri medicale la domiciliu la externarea din spital, din ambulatoriul de specialitate sau de la medicul de familie (unde nu este necesară internarea, dar consultaţia trebuie raportată de aceşti medici la Casa de Asigurări de Sănătate). Apoi, în termen de cinci zile de la externare au de la data reco­mandării pacientul / per­soana împuternicită  trebuie să depună la Casa de Asigurări această recomandare, însoţită de cerere către CAS, de copii ale actului de identitate, Biletul de externare din spital, dovada calităţii de asigurat. Şi nu în ultimul rând, decizia se emite de către Casa de Asigurări de Sănătate în limita fondurilor alocate îngrijirilor la domiciliu şi în funcţie de criteriile de prioritizare stabilite.

În baza deciziei de la Casa de Asigurări, pacientul are dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu, maxim 90 zile/an. Dacă pacientul se reinternează, se reia întreaga procedură descrisă mai sus.