luni, 10 august 2020

Controale inopinate ale inspectorilor de muncă la firmele cu angajaţi în şomaj tehnic

În ultima lună, inspectorii de muncă buzoieni au desfăşurat controale inopinate la agenţii economici care au suspendat contractele individuale de muncă ale angajaţilor. Toate acestea s-au înscris în  Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă. Rezultatele campaniei dovedesc faptul că acţiunile  inspectorilor buzoieni i-au surprins din nou pe angajatori cu probleme grave, atât de grave încât unii au fost şi amendaţi. Controalele, 181 la număr,  au fost realizate în perioada 15 iunie-18 iulie şi s-au finalizat cu 19 amenzi în cuantum de 377.000 lei şi alte 29 de avertismente. Pentru agenţii economici  la care inspectorii de muncă au considerat că pot remedia deficienţele, au dispus 354 de măsuri cu termene pentru soluţionarea lor. Cele mai mari probleme au fost la zece agenţi economici care au fost surprinşi de inspectorii ITM că foloseau muncă nedeclarată. „La aceşti angajatori, inspectorii de muncă au depistat un număr de 20 persoane fără contracte indivi­duale de muncă sau cu contracte de muncă netrimise la ITM Buzău în registrul ­gene­ral pentru evidenţa salaria­ţilor (REVISAL) sau au primit la muncă persoane în perioada în care contractele de muncă erau suspendate”, transmit reprezentanţii  ITM Buzău, care mai menţionează şi faptul că „agenţii economici care foloseau muncă nedeclarată au fost sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în cuantum de 360.000 lei”. Cele mai multe controale  din perioada menţionată au fost cele cu caracter inopinat şi s-au des­făşurat la angajatorii care figurează în ReGes cu contracte individuale de muncă suspendate şi la angajatorii care au solicitat sumele necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. IX alin.1 din OUG nr. 30/2020. Bineînţeles că inspectorii de muncă, în încercarea de a diminua pe cât posibil consecinţele sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, au făcut verificări amănunţite cu privire la mai multe aspecte ale relaţiilor de muncă, nu numai la munca nedeclarată. Aşa se face că au depistat probleme şi în ceea ce priveşte nerespectarea timpului de muncă şi odihnă, netransmiterea modificărilor intervenite în executarea contractelor de muncă în regis­trul general de evidenţă a salariaţilor în termenul stabilit de lege. Inspectorii de muncă au trecut şi pe la angajatori cărora, după controalele anterioare, le dăduseră termene de remediere a neconfor­mi­tăţilor. Acolo unde nu s-au făcut modificările necesare au fost aplicate de data aceasta amenzi în valoare de 17.000 lei.

loading...
error: Content is protected !!