Administrație

Consiliul Judeţean va dezvolta un parc fotovoltaic în curtea fostului Centru de copii din Beceni

Plenul Consiliului Judeţean Buzău a aprobat dezvoltarea unui parc fotovoltaic în curtea fostului Centru de copii nr.5, din Beceni. De altfel, votul acordat de consilierii judeţeni a fost doar îndeplinirea unor proceduri birocratice, prin care terenul şi construcţiile din locaţia amintită fac obiectul unui transfer de proprietate. Concret, imobilul şi terenul în suprafaţă de 6.240 de metri pătraţi, vor trece din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în administrarea directă a instituţiei Consiliului Judeţean Buzău, ca proprietate privată a judeţului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu a propus plenului consilierilor judeţeni aprobarea unui proiect de investiţii de interes public pentru „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău”, investiţie ce este promovată de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

De la 1 octombrie, 2019, imobilul a fost preluat de societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al județului Buzău, în scopul  asigurării  pazei  și  conservării acestuia până la stabilirea unei noi destinații.

De ce a fost închis Centrul de copii nr. 5 din Beceni

Cu un an înaintea adoptării deciziei pentru închiderea Centrului şi procedarea la transferul de proprietate, fusese luată decizia, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, ca în locaţia de la Beceni să fie construite case de tip familial, în care să fie găzduite persoanele care populau Centrul. La acel moment, se considera că proiectul propus ar fi răspuns cererilor politicilor de reorganizare pe palierul protecţiei Copilului în România şi alinierea la standardele europene. Condiţia era ca DGASPC să identifice soluţii de finanţare pentru construirea caselor de tip familial, cu alte cuvinte să acceseze un proiect european. Cum un astfel de demers nu a fost făcut de conducerea Direcţiei, instituţia a renunţat inclusiv la dreptul de administrare a locaţiei respective.

„Pentru închiderea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni, DGASPC Buzău trebuia să depună cererea de finanțare până la 1 iulie 2019, pentru construirea a două case de tip familial și reabilitarea unei infrastructuri de servicii sociale fără componentă rezidențială pe terenul în suprafață de 6.240 mp din comuna Beceni, dat în administrarea DGASPC în 2018”, se arată în documentele Consiliului Judeţean Buzău. În aceleaşi documente se mai arată că cererea pentru identificarea unei soluţii de finanţare nu a mai fost depusă pentru că numărul copiilor scăzuse de la 40 la 24, situaţie în care pentru aceştia au fost găsite soluţii pentru cazare şi ocrotire socială, în timp ce angajaţii au fost redistribuiţi la nivelul DGASPC Buzău.

Articole similare