marți, 09 martie 2021

Conflictul dintre Prefectură și Consiliul Județean provocat de Raul Florescu ajunge în instanță

Consilierul județean li­beral Raul Florescu poate solicita judecătorilor să stabilească dacă revocarea sa din funcția de membru al Autorității Te­ritoriale de Ordine Publică și înlocuirea sa cu colegul de partid Claudiu Carpen s-a făcut sau nu conform legii și să ceară anularea hotărârii în cauză a Consiliului Județean Buzău, din luna mai 2018. Juriștii CJ nu au reușit să schimbe decizia celor din Prefectură privind nelegalitatea hotărârii și, ca urmare, îi dau ,,liber” lui Florescu să conteste hotărârea la instanța de contencios adminsitrativ.

Plângerea prealabilă formulată de Raul Florescu a fost luată în discuție în ședința CJ din luna noiembrie, însă decizia în plenul CJ a fost amânată, la solicitarea grupului de consilieri județeneni PNL, pentru a se reveni cu adresă la Prefectură care se pronunțase deja că hotărârea CJ este nelegală. Nici de această dată răspunsul nu a fost altul. ,,Prin adresa înregistrată sub nr. 133/2018, Prefectul Județului Buzău, fără a răspunde argumentelor legale invocate, răspunde că își menține punctul de vedere exprimat cu privire la nelegalitatea acestei hotărâri. Având în vedere că hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 133/2018 a produs efecte juridice în sensul că domnul Florescu Raul a fost revocat din calitatea de membru ATOP și a fost vadidat în această calitate un alt consilier județean PNL, conform teoriei dreptului administrativ și practicii, actul administrativ nu mai poate fi revocat, anularea acestuia fiind de competența instanței judecătorești”, se precizează în nota privind soluționarea plângerii prealabile formulată de consilierul județean Raul Florescu, ce va fi luată în discuție în ședința Consiliului Județean Buzău din data de 28 ianuarie.

Revocarea consilierului județean PNL Raul Florescu din calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a fost, anul trecut, motiv de dispută între juriștii Prefecturii și cei ai Consiliului Județean.

În ședința din 31 mai 2018, prin adoptarea unui proiect de hotărâre inițiat de grupul de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, care, de ­alt­fel, l-au și propus pentru

calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, consilierul județean PNL Florescu Raul a fost revocat din calitatea de membru al ATOP și înlocuit cu colegul său de partid Claudiu Carpen. Inițiativa grupului Partidului Național Liberal a fost motivată printr-o decizie a forului intern de conducere privind principiul rotativității.

Raul Florescu a sesizat însă Instituția Prefectului cu privire la legalitatea hotărârii Consiliului Județean și a cerut reanalizarea ei. Potrivit juriștilor Prefecturii, „calitatea de membru al Autorității Te­ritoriale de Ordine Publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa”, însă reprezentanții Consiliului Județean nu au fost de aceeași părere: ,,Termenul juridic al revocării este alin. (2) al art. 9 din Regulamentul Autorității Teritoriale de Ordine Publică care prevede pierderea calității și pentru <alte motive care îl împiedică să își îndeplinească în mod cores­punzător atri­buțiile conferite de această calitate> și nu alin. (1) cum invocă Instituția Prefectului. Principiul simetriei juridice – în speță cine propune are dreptul de solicitare revocare; aplicarea algoritmului politic prevăzut de art. 92 din Legea nr. 215 /2001”.

Ulterior și președintele organizației județene a Partidului National Liberal Buzău, deputatul Cristinel Romanescu, a explicat Instituției Prefectului motivul inițierii proiectului de hotărâre pentru revocarea consilierului ju­dețean Raul Florescu din calita­tea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, solicitând însă men­ținerea hotărârii Consiliului Județean.

De altfel, Raul Florescu a contestat inițiativa colegilor liberali din Consiliul Județean, iar Curtea de arbitraj a Partidului Național Liberal a respins, în luna octombrie, recursul formulat de acesta.

Ulterior, printr-o adresă înaintatăConsiliului Județean pe 8 noiembrie, consilierul Raul Florescu a cerut CJ reanalizarea hotărârii în cauză și respectarea punctului de vedere al Prefecturii.

,,Conform răspunsului primit de la Instituția Prefectului Județului Buzău cu nr. 10012/09.08.2018, Consiliul Județean Buzău este obligat să reanalizeze hotărârea în discuție și să se dispună măsurile legale ce se impun în legătură cu încălcarea legalității. Sensul solicitării este acela de a se revoca hotărârea în discuție.

De la momentul solicitării Instituției sus menționate, la niciuna din ședințele ce au urmat nu a existat pe ordinea de zi vreun proiect sau punct care să reglementeze situația creată.

Având în vedere cele expuse mai sus, solicit inițierea unui proiect de hotărâre prin care să fie respectate dispozițiile Instituției Prefectului Județului Buzău privind revenirea la legalitate cu privire la hotărârea sus menționatăîn sensul modi­ficării/revocării acesteia.

Prezenta solicitare re­prezintă procedura prealabilă în sensul art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ atât în ceea ce privește reanalizarea actului administrativ, cât și cu privire hotărârea în discuție”, a menționat Raul Florescu în adresa înaintatăConsiliului Județean.

,,Salvat” o lună de colegii social-democrați

În ședința ordinarăa Consiliului Județean din luna aprilie 2018, Raul Florescu, unul dintre cei mai vocali aleși liberali – mai precis singurul din actualul deliberativ -, a fost ,,salvat” de colegii săi social-democrați de la înlocuirea din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.

Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi nu a mai fost supus votului, după ce Raul Florescu, cel vizat de înlocuire, a solicitat colegilor din Consi­liul Județean amânarea discutării proiectului, motivându-și demersul prin aceea că ar fi contestat respectiva măsură și căar avea nevoie de timp până la soluționarea contestației. De cealaltăparte, liderul de grup al Partidului Național Liberal, Emilia Babiuc, a susținut punctul de vedere al formațiunii sale politice, explicând că decizia este una internă a PNL și că, în mod normal, proiectul ar trebui supus aprobării.

La rândul său, președintele Consiliului Județean, social-democratul Petre Emanoil Neagu, a solicitat aleșilor județeni să voteze cererea lui Florescu, de amânare a proiectului respectiv, așa cum le dictează conștiința, însă a ținut să explice că la următoarea ședință este obligatoriu să fie luată o decizie în privința desemnării în ATOP a unei persoane din partea libera­lilor, indiferent dacă procedurile interne din PNL vor duce sau nu la rezolvarea contestației depusă de Florescu.

Prin urmare, proiectul aflat pe ordinea de zi a fost amânat cu concursul mai multor consilieri PSD, ALDE și cu o parte a celor PNL. În urma votului, 20 de consilieri au votat pentru amânarea proiectului, șapte împotrivă, iar doi, prin­tre care și președintele Petre Emanoil Neagu, s-au abținut.

,,Aș vrea să fac o precizare cu privire la o anumită informație care a fost preluată în Consiliul Județean, și anume cu referire la un proiect al Partidului Național Liberal de schimbare a unui consilier cu un alt consilier PNL în ATOP. Cu siguranță știți despre ce este vorba; din păcate, domnul președinte al Consili­ului Județean a considerat că este bine să amâne votarea acelui proiect, pe motivul unei contestații. Aș vrea să vă informez că, de fapt, modificarea, sau schimbarea consilierilor nu se datorează unei sancțiuni, ci, dimpotrivă, este vorba de o eficientizare a muncii noastre din echipa consilierilor județeni; nu știu ce ar putea fi mențio­nat în acea contestație, important este că acel proiect al nostru trebuia să fie supus votului. Din păcate, procedura, din punctul nostru de vedere, este greșită. Surpriza noastră este faptul căsolicitarea consilierului nostru a fost votată de membrii PSD; vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile în această situație. Am vrut să clarific această problemă, tocmai ca să nu fie alte subiecte de discuție în acest sens”, a explicat ulterior, într-o conferințăde presă, liderul consilierilor PNL, ­Emi­lia Babiuc. Decizia a fost luatăînsăîn luna următoare.

Raul Florescu este consilier județean al Partidului Național Liberal ales în anul 2016 pentru a doua legislatură, după cea dintre anii 2012 și 2016. El a fost unul dintre cei mai vocali aleși liberali, fiind unul dintre oamenii de bază ai fostului Partid Democrat ­Li­beral. De asemenea, trebuie spus că și persoana desemnată de liberali să îl înlocuiască pe Florescu în ATOP, Claudiu Carpen, provine tot din rândurile foștilor democrat-liberali.

loading...
error: Content is protected !!