Educație

Conferință Internațională pentru profesori, organizată de Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău

Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională (CCDR) Buzău se pregă­tește să organizeze  Conferința Internațională „Rolul educației în societatea contemporană”, care va cuprin­de un workshop de formare destinat cadrelor didactice participante, intitulat „Pro­vo­cările școlii online și educația pentru toți între nevoi și realizări”.

Evenimentul este programat pentru data de 24 aprilie și va reuni în parteneriat Centrul Județean de Resurse și de Asistență ­Edu­cațională (CJRAE) Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) Buzău, Institutul de Cercetări, Poli­tici și Evaluare în Educație – Asociația Profesorilor și Dascălilor de Pretutindeni, București, și Facultatea de Informatică și Științele ­Edu­cației din cadrul Universității Pedagogice de stat Ion Creangă, Chișinău. Coordonatori ai proiectului sunt prof. dr. Veronica Malancă Constantin, preșe­dintele Centrului de Consultanță și Dezvoltare Regio­nală (CCDR) Buzău și prof. Alexandru-Lucian Militaru, vicepreședinte CCDR Buzău.

„Evenimentul extinde aria tematică a activităților organizate de CCDR Buzău cu parteneri de seamă din domeniul educațional, ­pro­punându-și să analizeze mo­dul și rolul educației în societatea contemporană. Vom petrece online, la prima edi­ție a conferinței interna­ționale, <Rolul educației în societatea contemporană> într-un context cald și prietenos în care să ne bucurăm de micile rezultate obținute în ultimele luni”, transmit organizatorii, care subliniază importanța unui astfel de demers având în vedere faptul că, în contextul actual, în care se pune accent pe formarea continuă online, CCDR Buzău are misiunea de a promova inovația și reforma în educație.

Participanții vor avea ocazia să împărtășească din metodele și strategiile des­coperite și adaptate pentru mediul online, dar și din emoțiile trăite în această perioadă, să vorbească des­pre gestionarea cancelariei în vremuri de pandemie și școală online.  Obiectivele pe care doresc să le atingă organizatorii acestui eveniment educațional se referă la construirea de experiențe de învățare care să răspundă nevoilor societății actuale prin utilizarea eficientă a tehnologiei digitale, diversificarea relațiilor sociale (familie – școală – comunitate), dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin împărtășire de bune practici și crearea unei rețele de comunicare și colaborare între actorii educației participanți la activitate. Be­neficiarii acestui proiect îl reprezintă personalul didactic de îndrumare, control și de predare, din învăță­mântul universitar și preuniversitar, din țară și de peste hotare.

„Participarea va fi online pe aplicația Zoom a CCDR Buzău. Participanților la acest eveniment educativ li se vor elibera certificate, diplome și adeverințe pe mai multe competențe: Certificat de participare Conferință internațională, cu avizul instituțiilor partenere; Certificat  pentru participare workshop de formare, cu număr de ore; Diplomă de participare Conferință internațională (pentru parti­cipanții care susțin/prezintă o lucrare conform secțiunii alese); Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului; ­Ade­verință pentru schimbul de experiență internațională între cadrele didactice și școli; Adeverință pentru activitate în cadrul asociațiilor educative/ONG, la nivel local, județean, național, internațional; Adeverință pentru participarea la proiecte europene-internaționale, care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, formarea perso­nalității elevilor, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituționale cu unități-instituții, în concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite în acti­vități”, mai transmit organizatorii.

 

Articole similare