Cultură

Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”, la a 34-a ediție

În perioada iunie-octombrie, în județul Buzău se organizează Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”, o competiție care se adresează atât elevilor, cât și autorilor consacrați. Concursul se desfășoară, astfel, pe două secțiuni: elevi şi autori de volume de poezie, proză și publicistică apărute în perioada 1 septembrie 2021 – 1 septembrie 2022. Lucrările se vor trimite până la 20 septembrie 2022 (data poștei) pentru concursul dedicat elevilor , iar pentru concursul pe bază de volume, până la 10 septembrie 2022 (data poștei).

Ajunsă la ediția a XXXIV-a, manifestarea își propune, prin întreaga ei desfășurare, să aducă un omagiu personalității marelui scriitor de origine buzoiană Vasile Voiculescu, de la a cărui naștere se împlinesc 138 ani. De asemenea, competiția literară are rolul să evidențieze bogata și valoroasa operă literară a scriitorului Vasile Voiculescu, fiind dedicată creatorilor de literatură din întreaga țară (consacrați și debutanți), dar și românilor care locuiesc în străinătate. De asemenea, concursul se adresează ziariștilor din presa scrisă și audio-vizuală, care au publicat în perioada menționată în Regulament volume cu caracter publicistic (reportaje, interviuri, eseuri etc.) specifice profesiei.

Concursul este organizat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu”, Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria comunei Pârscov, Ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române și Revista Detectiv Cultural București. Manifestarea se desfășoară cu sprijinul Primăriei municipiului Buzău, al Consiliului Județean Buzău și al Muzeului Județean Buzău.

Cum se desfășoară concursul pentru elevi

Concursul pentru elevi se va desfășura pe bază de manuscrise. Vor fi avute în vedere lucrări/creații de poezie și proză scurtă ale următoarelor categorii de elevi: clasele V – VIII – de la Școala Gimnazială din comuna Pârscov, județul Buzău și clasele IX – XII – de la toate liceele din România.

Creațiile literare ale elevilor vor fi jurizate și premiate separat, pentru fiecare categorie de elevi. Pentru a participa la concurs, tinerii creatori de literatură trebuie să trimită pe adresa menționată de organizatori: zece creații în versuri sau trei lucrări de proză scurtă multiplicate (fiecare titlu) în patru exemplare.

Acestea nu vor fi semnate de autori, ci vor avea menționat pe ele un motto, care se va regăsi și pe plicul mic în care va fi introdusă o notă scurtă unde vor fi evidențiate datele personale ale concurentului: numele și prenumele, data nașterii, palmaresul literar, adresa și telefonul de contact, școala unde învață și clasa în care se află.

Premiile pentru elevi

  1. Premiul „Acasă la Vasile
    Voiculescu” pentru poezie – 500 lei – acordat de publicistul Cristinel Popa
  2. Premiul „Vasile Voiculescu” pentru poezie – 1.000 lei – acordat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”

Lucrările, împreună cu plicul conținând datele autorului, vor fi introduse într-un plic mare, pe care se va menționa adresa destinatarului: Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghi-loman” Buzău, str. Plantelor, nr. 8 B – Pentru Concursul Național „Vasile Voiculescu” – categoria elevi.

Precizăm că după încheierea concursului, lucrările nu se returnează autorilor, ele fiind păstrate o perioadă de organizatori.

Cum se desfășoară concursul pentru volume de poezie, proză și publicistică

La concurs, anunță organizatorii, se pot înscrie cetățeni români care locuiesc în țară sau în afara acesteia – membri sau nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România și ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști, care îndeplinesc cerințele prezentului Regulament.

Lucrările, publicate în limba română, vor fi trimise prin poștă, pe adresa menționată la concursul pentru elevi, cu mențiunea „Pentru Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” – volume. În colet, alături de lucrări se va introduce o notă cu datele autorului (palmaresul acestuia, domiciliul și telefonul la care poate fi contactat, data apariției volumului).

Fiecare autor va trimite organizatorilor trei exemplare din volumul cu care dorește să participe la concurs. Nu se admit mai multe titluri, fiecare creator putând să înscrie în concurs o singură lucrare, indiferent de secțiune. În concurs nu sunt admise lucrări (volume) reeditate.

La concurs nu pot participa autori care au primit la edițiile anterioare ale manifestării marele premiu sau unul din premiile naționale. Lucrările trimise la concurs nu se returnează autorilor, după jurizare acestea fiind donate bibliotecilor publice din județ.

Care sunt premiile competiției

Ca și în anii anteriori, va fi acordat Marele Premiu, premii naționale pe secțiuni și alte premii. Astfel,  Marele Premiu – 1.500 lei va fi  acordat de Consiliul Județean Buzău. Vor fi și patru premii naționale „Vasile Voiculescu”, în valoare de câte 1.000 lei fiecare, acordate de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” – secțiunea Poezie, Biblioteca Județeană Buzău – secțiunea Proză, Primăria comunei Pârscov – secțiunea Publicistică, Ziarul Lumina al Patriarhiei Române – secțiunea  Literatură cu caracter religios.

La categoria „alte premii” va fi  un premiu special pentru debut, poezie sau proză, în  valoare de 700 lei, acordat de Revista Detectiv Cultural din București, un premiu special, acordat de Editura Omega, de 700 lei, pentru cel mai tânăr autor din județul Buzău, un premiu special, oferit de Asociația Culturală „Renașterea Buzoiană”, în valoare de 500 lei, și Premiul Editurii ALPHA Buzău, constând în cărți în valoare de 500 lei.

Cum va fi constituit juriul concursului

Juriul va fi alcătuit din cinci persoane, membri ai Uniunii Scriitorilor din România și ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști, precum și din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare. Deciziile juriului nu pot fi contestate.

La evaluarea volumelor juriul va avea în principal în vedere elemente privind tematica și originalitatea creațiilor literare, acuratețea exprimării, decența limbajului și designul lucrărilor. Juriul poate decide să nu acorde unele premii sau să acorde, cu consultarea organizatorilor, alte premii în afara celor prevăzute în Regulament.

Când se face premierea laureaților

Premierea va avea loc pe 8 octombrie 2022, în cadrul unor manifestări organizate la Casa memorială „Vasile Voiculescu” sau, după caz, la Centrul Cultural din comuna Pârscov. Manifestările de la Pârscov vor fi precedate de un simpozion dedicat vieții și operei marelui scriitor de origine buzoiană Vasile Voiculescu, organizat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” în ziua de 7 octombrie a.c.

În situația în care, la data programată de organizatori pentru premiere, nu vor putea fi desfășurate astfel de manifestări, din motive obiective, se va avea în vedere o manifestare cu un  număr redus de laureați, ceilalți urmând să primească premiile prin poștă.

Articole similare