Actualitate

Compania de Apă, lucrări de canalizare de peste 120 milioane lei

Compania de Apă a semnat, vineri, cu  Asocierea SC NESS PROIECT EUROPE SRL – SC MONTIN SA al treilea contract de lucrări, respectiv contractul de lucrări CL2 „Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 133649, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Valoarea contractului este de 122.143.722,40 lei fără TVA și are o durată maximă de execuție de 720 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni.

Finanțarea investiției se face 94 la sută din fonduri publice nerambursabile și 6 la sută cofinanțare asigurată de Compania de Apă Buzău prin contractarea unui credit bancar.

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

  •  Extindere rețea de canalizare (inclusiv racorduri) – 89,9 km;
  •  Colector – 3,1 km;
  •  Stații de pompare apă uzată menajeră (noi) – 43 buc;
  •  Conducte de refulare apă uzată menajeră (noi) – 30,1 km;
  •  Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă din Municipiul Buzău – 1 buc.

Aria de implementare a lucrărilor menționate este formată din Municipiul Buzău și comunele Merei si Pietroasele din județul Buzău.

 

Articole similare