Educație

Cinci licee buzoiene, distinse anul acesta cu titlul de „Școală Europeană” 

Cinci licee buzoiene au primit titlul „Școală Europeană” în cadrul competiției cu același nume desfășurate anul acesta. Este vorba despre Liceul de Arte „Margareta Sterian”, care a obținut cel mai mare punctaj (164 puncte), Colegiul Na­țional Pedagogic „Spiru Haret” (163 puncte), Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii (151 puncte), Colegiul Economic (149 puncte) și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” (141 puncte).

În total, 87 de instituții de învățământ din toată țara au primit anul acesta titlul de „Școală Europeană”.

Competiția „Școală Europeană” se adresează tutu­ror unităților de învă­țământ preuniversitar care au fost și sunt implicate în programele europene din domeniul educației și for­mării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiec­telor europene l-a avut asupra culturii organi­zaționale și a ethosului școlii.

Lansată în 2004 ca semn al recunoașterii contribuției școlilor românești la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea

Europeană, competiția pentru obținerea certificatului „Școa­lă Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din do­meniul educației și for­mării profesionale.

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru men­ținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

Un comentariu

  1. Aștep și ziua când se va primi titlul de ÎNVĂȚĂMÂNT EUROPEAN… Școala o fi europeană dar învățământul e aerian!

Articole similare