Administrație

Cheta din bugetele locale scapă județul de amenzile europene pe mediu

O mare parte din banii din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021 la nivelul județului Buzău merge către municipiul Rm. Sărat. Este vorba despre suma de 3 ­mi­lioane de lei, care va ajuta administrația râmniceană să închidă depozitul de deșeuri neconforme și, implicit, va salva județul Buzău de sancțiunile anunțate de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligațiilor dispuse prin Directiva-cadru privind deșeurile.

Consiliul Județean Buzău s-a întrunit, marți, în ședință extraordinară, pentru repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.134.000 lei pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2022 – 2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele au fost distribuite în funcție de solicitările fiecărei unități administrativ-teritoriale. Spre exemplu, orașele Pogoanele și Nehoiu vor primi câte 500.000 lei, în timp ce către Pătârlagele vor merge 550.000 lei, iar comunele vor primi între 258.000 lei și 400.000 lei, sumă alocată comunei Movila Banului.

,,Anul acesta a fost un an inedit la împărțirea acestor sume. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu UAT-urile – mă refer punctual la cele două municipii, la municipiul Buzău și municipiul Rm. Sărat -, tocmai de aceea am și mulțumit Consiliului Local al municipiului Buzău și domnului primar Toma pentru înțelegere, pentru că suma care ar fi trebuit să revină municipalității Buzău revine acum municipalității Rm. Sărat pentru un simplu motiv, că avem un proiect comun pentru tot județul: închiderea unei gropi neconforme”, a spus președintele Consiliului Județean Buzău.

Petre Emanoil Neagu a mulțumit și celorlalți primari din județ care au înțeles necesitatea alocării de fonduri pentru municipiul Rm. Sărat pentru a finaliza procesul de închidere al depozitului de deșeuri neconform. „Banii au fost împărțiți către toate UAT-urile în funcție de proiectele pe care le au în implementare și care trebuiau să plătească cu celeritate anumite sume”, a mai spus președintele Consiliului Jude­țean Petre Emanoil Neagu.

,,În conformitate cu preve­derile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, în anul 2021, prin derogare de la prevederile art.32 și 33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu ­modi­ficările și completările ulterioare, din impozitul pe venit, se constituie un fond la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 27.134 mii lei, sumă corespunzătoare cotei 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021, care se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotă­rârea Consiliului Județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru sus­ținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și estimări pentru anii 2022-2024. Repartizarea sumelor pe localități din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean în suma de 27.134 mii lei are la bază solicitările acestora, formulate la adresa 4220/2021, transmisă de Consiliul Județean Buzău în data de 10.03.2021. Sumele estimate pe anii 2022-2024 din cota de 20% din cotele defalcate din impozitul pe ve­nit și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, se repartizează unităților administrativ teritoriale din județ, conform comunicării Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău prin adresa nr. 26144/ 2021, cu respectarea preve­de­rilor art.32 și 33 din Legea 273/2006 privind finanțele ­pu­blice locale, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre.

Proceduri complicate

O dată cu închiderea depozitului municipal de deșeuri de la Râmnicu Sărat, județul Buzăul scapă de amenzile pentru nerespectarea condițiilor de mediu ce puteau fi aplicate de Uniunea Europeană. Demersurile pentru închiderea obiectivului au început în urmă cu aproape patru ani, când a fost sistată și depozitarea gunoiului municipal (cel rezultat din curățarea străzilor și locurilor publice din oraș) după ce în 2014 fusese sistată depozitatea gunoiului menajer de la populație. Totuși, pașii pentru închiderea acestui depozit au fost destul de greoi și din cauza sumelor foarte mari necesare pentru această procedură, care, potrivit normelor primite de la Uniunea Europeană, ar fi trebuit să fie finalizată încă din iulie 2019.

Primul pas, ca o garanție a interesului pe care autoritățile locale l-au avut pentru rezolvarea acestei probleme, a fost realizarea unui depozit bancar în valoare de 3 mi­lioane de lei, având ca destinație susținerea acestor lucrări, iar după aproape doi ani de demersuri și proceduri, autoritățile din Râmnicu Sărat au încredințat execuția lucrărilor propriu-zise.

Depozitul are o suprafață de 29.000 de metri pătrați. După închiderea acestui obiectiv, gunoiul din oraș este preluat de operatorul de salubrizare și dus în depozitul de la Gălbinași. ,,Termenul stabilit de Agenția pentru Protecția Mediului Buzău pentru finalizarea lucrărilor de închidere a fost 16.07.2019. S-a constatat că este constituit fondul pentru închiderea și urmărirea post închidere a depozitului, de circa 3 milioane lei. Pentru obținerea sumei de 8 milioane lei care ar mai fi necesară, Primăria Municipiului Rm. Sărat a făcut mai multe demersuri, solicitând sprijin la Ministerul Finanțelor Publice, Mi­nisterul Mediului, Administrația Fondului de Mediu și a încercat chiar accesare de fonduri europene. Până la această dată nu s-au putut obține fonduri din surse naționale și nici prin finanțare din fonduri europene structurale. Administrația Domeniului Public Rm. Sărat, în calitate de operator al depozitului, efectuează monito­rizarea factorilor de mediu, conform actelor de reglementare. De asemenea, având în vederea că nu a realizat lucrările de închidere la termenul de impus de APM, Garda Națională de Mediu a impus Primăriei Municipiului Rm. Sărat măsura de a întocmi un nou plan de măsuri cu termene, în vederea închi­derii depozitului municipal de deșeuri nepericuloase Râmnicu Sărat. Pentru nerealizarea la termenul stabilit de APM Buzău prin actele de reglementare, a lucrărilor de închidere a depozitului, Primăria Rm. Sărat a fost sancționată contravențional în data de 25.07.2019, conform legislației de mediu în vigoare!”, se arăta în informarea Colegiului Prefectural din septembrie 2018.

În România, 101 depozite de deșeuri neconforme, care au beneficiat de o perioadă de tranziție, ar fi trebuit să fie închise până în iulie 2019. Conform informațiilor primite din partea României, doar 86 de depozite de deșeuri erau închise și reabilitate la finalul anului trecut.

Pași spre un plan de gestionare a deșeurilor la nivelul județului

Buzăul a făcut anul trecut pași siguri către crearea unui sistem integrat privind ­ma­nagementul deșeurilor. Concret, județul ar putea să beneficieze curând un depozit ecologic pentru deșeuri menajere, o stație de tratare mecano-biologică, o stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor. În iulie 2020, la Consiliul Județean au fost semnate două contracte importante care, practic, demarează procedurile pentru punerea în practică a unuia dintre cele mai așteptate și necesare proiecte de la nivelul județului. Este vorba despre contractul pentru actualizarea/revizuirea Planului județean de gestionare a deșeurilor și pentru întocmirea Studiului de fezabilitate „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Buzău”.

Contractul are o valoare de 1.752.440 lei fără TVA și o durată de 15 luni, iar câștigătorii proiectelor au fost Romair Consulting și I. Frantzis & Associates Ltd, cu lider de asociere Romair Consulting SRL. „După semnarea contractului, prestatorul are la dispoziție șase luni pentru întocmirea și predarea Pla­nului Județean de Gestionare a Deșeurilor și o perioadă de 15 luni pentru întocmirea și predarea studiului de fezabi­litate pentru realizarea obiectivului de investiții Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Buzău”, preciza Petre Emanoil Neagu, președinte CJ.

Concret, aceste proiecte urmăresc realizarea unui depozit ecologic pentru deșeuri menajere, o stație de tratare mecano-biologică, o stație de compostare a deșeurilor și o stație de sortare a deșeurilor, toate urmând a fi amenajate pe teritoriul comunei Poșta Câlnău, aflate la doar câțiva kilometri de municipiul Buzău. De asemenea, în cadrul proiec­telor se urmărește și închiderea depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Râmnicu Sărat, dar și retehnologizarea stațiilor de transfer existente și opera­ționale din localitățile Cislău și Beceni. Neagu a spus că speră ca în curând județul Buzău să obțină finanțare din fonduri europene pentru proiectul ce vizează managementul integrat al deșeurilor la nivelul județului.

Vezi AICI lista

Articole similare

error: Continut protejat!!