Fără categorie

Centru de Excelență la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

Începând din anul școlar viitor, elevii Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Buzău se vor putea valoriza în cadrul unui Centru de Excelență în Proiectarea Asistată de Calculator și Modelarea Tridimensională, mij­loacele prin care viitorii meseriași vor învăța să lucreze la cele mai înalte standarde.

Deprinderile pe care și le vor forma în cadrul Centrului de Excelență vor ajuta liceenii de la „Henri Coandă” să se adapteze cu mai multă ușurință la cerințele pieței muncii aflată într-o continuă schimbare și dezvoltare. Mai ales în contextul în care califi­cări precum tehnician telecomunicații, electrician, lă­cătuș, electromecanic, meca­nic, maistru mașini, maistru electromecanic sau tehnician desenator impun însușirea cunoștințelor de utilizare a calculatorului și a progra­melor specifice, compatibile cu fiecare tip de specializare. Practic, într-o societate a cunoașterii și a evoluției tehnologice munca asistată pe calculator este cheia succesului.

„Liceul nostru se bucură de elevi cu potențial mare în meseriile pe care și le-au ales. De aceea, prin tot ceea ce facem, încercăm să le oferim pământul fertil în care să crească frumos. Pe acest principiu am gândit și înființarea acestui Centru de Excelență la liceul nostru. Am consi­derat că este un punct de plecare foarte bun pentru viitorii meseriași, care trebuie să fie în permanență atenți la tot ceea ce este nou și să fie des­chiși la schimbare”, precizează profesor Carmen Florescu, coordonatorul Centrului de Excelență la nivelul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”.

Centrul de Excelență este rezultatul parteneriatului dintre Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Fundația WorldSkills Romania și compania Hofag Engineering, partener academic autorizat Autodesk. Fundația mențio­nată este o organizație nonprofit care are misiunea de a crește profilul și recu­noaș­terea profesioniștilor și de a arăta cât de importante sunt profesiile și calificările profesionale în realizarea creș­terii economice, dar și a succesului personal. Pentru o mai bună corelare între sistemul de educație și piața muncii, Fundația WorldSkills Romania a realizat  parteneriate cu unități de învățământ din toată țara în vederea dezvoltării unor Centre de Excelență în Proiectarea Asistată de Calculator  și Mo­de­larea Tridimensională. Li­ceul Tehnologic „Henri Coan­dă” este singurul liceu din județul Buzău  care beneficiază de un parteneriat de acest fel.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker