Actualitate

CECCAR Buzău: Depunerea jurământului de către noii profesioniști contabili

Absolvenții examenului de aptitudini, sesiunea 2021, au depus jurământul profesional, recent, cu prilejul unei ceremonii organizate în acest scop de Filiala CECCAR Buzău.

Noii membri ai CECCAR și-au asumat, astfel, angajamentul de a respecta principiile Codului etic al profesioniștilor contabili și de a-și exercita profesia în interes public. Evenimentul a avut o încărcătură emoțională aparte, din perspectiva recunoașterii pre­gătirii intense pentru obținerea calificărilor de expert contabil, respectiv contabil autorizat.

La eveniment, des­fășurat în condițiile res­pectării normelor de siguranță sanitară impuse de pandemie, au fost alături de proaspeții absolvenți membri ai conducerii CECCAR Buzău: ec. Gheorghe Pâsoi, președintele filialei; ec. Venera Cojocaru, preșe­­dintele Comisiei de disciplină a filialei; ec. Adina Mărgineanu, directorul exe­cutiv; membrii Consiliului filialei și alți invitați.

Noii experți contabili și contabili autorizați au fost felicitați pentru promovarea examenului, fiind subliniate, totodată, importanța titlurilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat, contribuția membrilor Corpului la dezvoltarea economică și, nu în ulti­mul rând, rolul social al acestora.

Articole similare