Economic

Ce suprafețe de pădure au fost intabulate în Buzău

Peste 260.000 de hectare de pădure, proprietate publică a statului român, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, anunță Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Dintre acestea, 1.408 hectare sunt în Buzău. Lucrările s-au desfășurat în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a înregistrat în evidențele de cadastru și carte funciară 263.515 de hectare de pădure. Cele 12.199 de imobile au fost intabulate sau înscrise provizoriu în proprietatea publică a statului român. Suprafețele respective sunt administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Județele care au intabulat cele mai mari suprafețe de pădure, proprietate publică a statului,  sunt Tulcea – 75.397 de hectare, Suceava – 37.861 de hectare și Hunedoara – 12.305 de hectare. Cele mai mici suprafețe forestiere, proprietate publică a statului, au fost intabulate în București – 6 hectare, județul Covasna – 280 de hectare și județul Botoșani – 473 de hectare.

Potrivit Ordinului directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi instituţiile subordonate, autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală sunt scutite de la plata tarifelor (atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă) pentru înregistrarea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor aparţinând primăriilor, precum şi a celor aflate în patrimoniul statului.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei -, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020, respectiv circa 313 de milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în Buzău erau, în anul 2018, 158.025 hectare de pădure, 47.526 rășinoase, 2.731 alte terenuri din fondul forestier. România are 6,9 milioane de hectare de pădure, din care jumătate se află în administrarea statului, restul fiind păduri private. Aproximativ 29 la sută din suprafaţa ţării este acoperită cu pădure.

Franța are 30 la sută din teritoriu ocupat de păduri, în timp ce în Germania proporția este de 32 la sută terenuri împădurite din total. Ungaria, o țară de câmpie, are 19 la sută din teritoriu acoperit de păduri, iar Bulgaria vecină, mult mai asemănătoare cu noi ca relief, are 31 la sută păduri. Și nici nu ne comparăm cu Spania, unde pădurile și zonele cu iarbă și copaci depășesc jumătate din totalul teritoriului, 51 la sută, dar suntem mult peste Marea Britanie, care are doar 12,9 la sută din suprafața totală a țării acoperită cu păduri.

Articole similare