Economic

Ce nereguli au constatat inspectorii ITM în luna august

Ca în fiecare lună, Ins­pectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat controale la angajatori, pentru a verifica dacă aceștia respectă prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă. Astfel, în luna august, inspectorii ITM au efectuat 73 de controale la agenți economici din județul Buzău, în urma cărora au fost sancționați 10 angajatori și s-au aplicat 13 măsuri contravenționale, res­pectiv 7 amenzi contraven­ționale în cuantum de 89.500 lei și 6 avertismente.

Munca nedeclarată ră­mâne un fenomen în Buzău, chiar și în această perioadă a pandemiei de Covid-19. Prin urmare, în luna august au fost identificați 7 angajatori care nu au încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii activității în forma scrisă contract individual de mun­că. De asemenea, inspectorii ITM au identificat 8 angajați care prestau ,,muncă la negru”, motiv pentru care au fost aplicate trei amenzi în cuantum de 80.000 de lei. ,,Stabilirea sancțiunilor s-a realizat ținând cont de circumstanțele personale ale angajatorilor conform art.21 (3) din O.G. nr.2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/ 2002”, se precizează în comunicatul de presă al Inspectoratului Te­ritorial de Muncă Buzău. Au fost dispuse măsuri obligatorii de transmitere a raporturilor de muncă în registrul general de evidența salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii actvi­tății, precum și măsuri specifice aspectelor constatate în ceea ce privește munca nedeclarată.

Printre cele mai frec­vente deficiențe care au fost constatate de inspectorii ITM Buzău se numără și neîntocmirea actelor de înce­tare a raporturilor de muncă, neplata drepturilor salariale și nerespectarea conce­diului de odihnă sau necompensarea acestuia la înce­tarea raporturilor de muncă.

În perioada 30 august-2 septembrie s-a desfășurat Campania Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară acti­vitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase, cod CAEN 1071,1072,1073.

Inspectorii au efectuat 33 de controale la agenți economici din județul Buzău, în urma cărora au constatat mai multe neconformități, printre care și neacordare repaus săptămânal 48 de ore conse­cutive, dosare de personal incomplete, nerespectarea datei de tra­smitere în Revisal a elementelor contractelor individuale de muncă și lipsă evidență timp prestat zilnic  de salariați, cu evidențe oră de începere și oră de sfârșit program de muncă la fiecare loc de muncă al angajatorului. Au fost dispuse 97 de măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităților constatate de inspectorii de muncă și s-au aplicat 6 sanc­țiuni contra­ven­ționale (3 avertismente și 3 amenzi în valoare de 4.500 de lei).

Articole similare