Administrație

Câte școli din județ funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

Peste 100 de clădiri destinate activităților didactice, aferente unui număr de 61 de unități de învățământ, nu dețin autorizație de securitate la incendiu, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” (ISU) Buzău raportate la finalul lunii august. Alte 46 de imobile neautorizate, care sunt în curs de modernizare sau consolidare, au primit avize de securitate la incendiu din partea ISU, urmând ca la finalizarea investițiilor să poată obține autorizațiile de securitate la incendiu.

„La nivelul judeţului Buzău există 114 clădiri aparținând unui număr de 61 de unități școlare pentru care este obligatorie solicitarea și obținerea autorizației de securitate la incendiu, dintr-un total de 640 clădiri. Totodată, pentru un număr de 46 de clădiri (din lista celor neautorizate) au fost emise avize de securitate la incendiu în scopul emiterii autorizațiilor de construire, investițiile la acest moment aflându-se în diverse stadii de implementare și pentru care preconizăm emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu ulterior finalizării lucrărilor de construire.

Pentru un număr de 337 de clădiri nu este necesară solicitarea și obținerea autorizației la incendiu, deoarece acestea se pot afla în următoarele situații: nu se încadrează în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; sunt construcții existente proiectate pentru același specific de utilizare, care nu au suferit modificări sau schimbări de destinație și pentru care la momentul punerii în funcțiune nu se emitea actul de reglementare”, a transmis ISU Buzău, în urma unei solicitări „Agerpres”.

Pe parcursul anului, echipele de control din cadrul ISU Buzău au desfășurat verificări la mai multe instituții de învățământ, în urma acestora fiind aplicate amenzi în valoare de peste 70.000 de lei. „Referitor la situația sancțiunilor contravenționale aplicate unităților de învățământ/Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) care au în administrare/patrimoniu clădiri de învățământ, în sfera activităților de control în exploatare, au fost executate controale tematice (la UAT-urile care au în patrimoniu clădiri de învățământ neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu), controale de fond la UAT-uri (la care prin planurile de control au fost prioritizate controale la unitățile școlare arondate), controale tematice la obiective de învățământ cuprinse în lista unităților comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Au fost executate un număr de 81 de controale, fiind constatate un număr de 121 deficiențe. Față de neregulile constatate au fost aplicate măsuri de sancționare aplicabile cu avertisment (117), respectiv amendă (3 – cuantum 70.500 de lei). O deficiență a fost înlăturată în timpul controlului”, informează ISU Buzău.

În urma controalelor, printre neregulile constatate s-au numărat instalații electrice și de încălzire defecte, stingătoare neverificate din punct de vedere tehnic și funcțional și imobile care nu dețineau autorizație de securitate la incendiu. „Referitor la cele mai frecvente nereguli identificate pe timpul activităților de control, enumerăm: nesolicitarea și neobținerea de către deținătorii imobilelor a autorizațiilor de securitate la incendiu atunci când legea stabilește această obligație, neimplementarea măsurilor de conformare stabilite prin documentațiile tehnice în vederea intrării în legalitate, deficiențe în ceea ce privește exploatarea instalațiilor electrice și a celor de încălzire centrală, parte din corpurile de iluminat de siguranță sunt nefuncționale, neverificarea periodică a mijloacelor inițiale de stingere (stingătoare), neverificarea periodică, cu firme autorizate a instalațiilor de stingere și a celor de detecție la incendiu, precum și exploatarea cu stări de defect a acestora”, arată raportul întocmit de pompieri.

Pe parcursul anului în curs, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu localizat la nivelul unei grădinițe din Căpățânești, din fericire nefiind înregistrate victime. Aceasta și pentru că incendiul nu s-a produs în timpul programului de lucru și s-a manifestat localizat. „Referitor la situațiile în care ISU <Neron Lupașcu> al judeţului Buzău a intervenit pentru stingerea unor incendii produse la clădirile de învățământ, vă comunicăm că în data de 26.01.2023, ora 05.58, în sat Căpățânești, comuna Mărăcineni a avut loc un incendiu la o unitate de învățământ (grădiniță cu program prelungit), ulterior constatându-se următoarele: destinația producerii evenimentului – centrală termică, sursa de aprindere – jar sau scântei, împrejurare determinantă – coș, canal, burlan de fum necurățat de funingine, mijloc de aprindere – sobă fără acumulare de căldură, primul material care a ars – funingine. Incendiul s-a manifestat la interiorul coșului de fum, s-a intervenit pentru stingerea funinginii. Nu au fost înregistrate victime. Incendiul nu s-a produs în timpul programului de lucru al unității de învățământ”, se precizează în raportul ISU Buzău.

Totodată, autoritățile din domeniu au organizat pe parcursul anului 54 de activități de informare preventivă și un număr de 12 exerciții de evacuare în unitățile de învățământ, la care au participat peste 3.300 de persoane, elevi și cadre didactice.

Articole similare