Economic

Buzăul se menține în topul ajutoarelor sociale

Suma plătită în luna iulie de statul român pentru ajutorul social a totalizat 41 de milioane de lei, suma medie plătită fiind de 258,40 de lei de beneficiar, conform datelor furnizate de Agenția Națio­nală pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). În luna iulie a acestui an au beneficiat de ajutor social 159.045 de români, cei mai mulți fiind înregistrați în județele Dolj (10.046), Bacău (8.914) și Buzău (7.916). De asemenea, peste 7.000 de beneficiari au mai fost înregistrați și în Vaslui (7.302), Teleorman (7.319) și Galați (7.302).

Numărul beneficiarilor de ajutor social a fost în luna iulie în scădere cu 3.467 persoane comparativ cu luna precedentă, potrivit ANPIS. La polul opus, cei mai puțini be­neficiari erau din județul Ilfov (920) și municipiul București (227).

La finalul lunii iulie erau suspendați de la plată 14.554 de beneficiari, cei mai mulți din Botoșani (990), Dolj (835) și Bacău (790).

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite (drepturi curente) a fost înregistrată, în perioada men­ționată, în Sălaj (330,10 lei), Mureș (307,30 lei), Brașov (307,28 lei) și Covasna (302,08 lei). Comparativ cu aceeași perioadă a a­nului trecut, numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut, iar suma la fel. Un singur lucru nu s-a schimbat de anul trecut și până acum. Este vorba despre poziția pe care o ocupă Buzăul în clasamentul numărului de beneficiari de ajutor social. Chiar dacă față de luna iulie a anului trecut numărul beneficiarilor a ajuns de la 9.011 la 7.916, județul ocupă tot locul trei în clasament. Buzăul se menține de ceva timp prin­tre județele cu un număr mare de beneficiari de ajutor social, un lucru nu tocmai bun pentru economia județului. În luna iulie, erau suspendați de la ajutorul social 704 de buzoieni, iar suma medie plătită (drepturi curente) era 244,19 lei. De asemenea, în luna iulie, Buzău a primit 1.933.044 lei pentru ajutorul social.

La nivelul Regiunii Sud-Est, regiune din care face parte și județul Buzău, cei mai mulți beneficiari ai ajutorului de stat se regăsesc, desigur, în Buzău. Județul nostru este urmat de Galați, cu un număr de 7.189 de beneficiari și de Vrancea, care a numărat în luna iulie 5.076 de benefici­ari.

Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei. Actul normativ care reglementează acest program este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare. Potrivit acestei legi, veni­tul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar care se calculează ca diferență între nivelul venitului minim garantat prevă­zut de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.  În situația în care beneficiarii de ajutor social refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, dreptul la ajutorul social încetează. În cazul refuzului unui loc de muncă, se poate solicita un alt drept doar după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a celui inițial

A fost prevăzută, de ase­menea, obligația primarului de a întocmi planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă precum și stabilirea condițiilor de efectuare a activităților sezoniere de către beneficiarii de ajutor social, inclusiv remunerarea acestor activități sezoniere. În situația în care beneficiarii de ajutor social refuză de două ori participarea la aceste activități sezoniere, dreptul la ajutorul social încetează, urmând să poată fi solicitat unul nou doar la un interval de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.

Articole similare