vineri, 25 septembrie 2020

Bugetul pe 2020 al Consiliului Județean, mai mic cu o treime față de anul trecut

Bugetul Consiliului Județean Buzău va fi cu aproximativ 37% mai mic decât cel pe anul trecut, însă președintele Petre Emanoil Neagu spune că se bazează pe economiile pe care le poate face administrația județului, astfel încât banii rămași să poată fi direcționați către investiții, iar obiectivele să fie duse la îndeplinire.

,,Lamentările nu-și au rostul, importantă este capacitatea profesională a celor din aparatul propriu, să ne putem duce mai departe obiectivele pe care le avem. Vom continua, și vreau să asigur locuitorii județului Buzău, investițiile pe care le avem în derulare, asigurăm și cotele de cofinanțare și apoi mai este o poveste. Un buget este votat la începutul anului, dar mai sunt recti­ficări, se mai fac anumite economii pe anumite domenii și cred eu că, nu la parametrii la care am fi vrut să-i rea­lizăm, dar vom finaliza cel puțin obiectivele pe care le avem în derulare”, a precizat Neagu.

Președintele CJ Buzău spune că o problemă este la direcțiile pentru asistență socială și protecția copilului unde, „probabil, schimbându-se conducerea Ministerului, lucrurile nu sunt atât de bine puse la punct”. Neagu a asigurat însă că, cel puțin zece luni, la Buzău va fi asigurată desfășurarea activității normale a Direcției.

Cei mai mulți bani din bugetul județului se duc anul acesta către asistență socială, respectiv DGASPC și sistemul medical, dar și către infrastructura rutieră sau către programele aflate în derulare, respectiv cotele de cofinanțare pe proiecte cu fonduri europene, PNDL, și la investițiile proprii. ,,Noi avem investiții în derulare, numai din fonduri proprii, de 89 milioane lei, iar în acest moment, uitându-mă pe proiectul de buget, avem aproximativ 70 de milioane resursă. Deci cele aproximativ 10 milioane lei se vor găsi, pentru că nu toate lucrările se finalizează în același timp”, a spus Neagu.

Consilierii județeni și-au dat acordul marți pentru repartizarea sumelor alocate din bugetul de stat  pentru întreținerea drumurilor județene și a celor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiectele de infrastructură și pentru cheltuielile de funcționare pe anul în curs. Alocarea sumelor de bani era necesară pentru ca municipiile, orașele și comunele să își poată întocmi cât mai repede proiectele de buget pe anul în curs, astfel încât după perioada obligatorie de dezbatere publică să poată fi adoptate spre finele lunii februarie.

Suma de 20.857.000 va ajunge în bugetul Consiliului Județean pentru cheltuielile cu întreținerea drumurilor județene și comunale iar către celelalte unități administrativ teritoriale a fost repartizată suma de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului jude­țean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020.

,,În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, în anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit, se constituie un fond la dispoziția consiliului județean în sumă de 27.316 mii lei, sumă corespunzătoare cotei 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020, care se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărârea consi­liului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Repartizarea sumelor pe localități din fondul constituit la dispoziția consiliului județean în suma de 27.316 mii lei are la bază solicitările acestora, formulate la adresa 179/2020, transmisă de Consiliul Județean Buzău în data de 07.01.2020. Referitor la repartizarea sumelor pe localități în data de 17.01.2020 a avut loc întâlnirea cu primarii din județ, unde majoritatea celor prezenți au fost de acord cu sumele propuse. Sumele estimate pe anii 2021-2023 din cota de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, se repartizează unităților administrativ teritoriale din județ, conform comunicării Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău prin adresa nr. 1658/2020, cu respectarea prevederilor art. 32 și 33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în referatul la proiectul de hotărâre.

Sumele alocate comunelor din județ din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 totalizează 23.475.000 lei, fiecare unitate administrativ-teriorială primind între 240.000 lei (Vadu Pașii) și 320.000 lei (Săgeata). 285.000 lei este suma alocată către majoritatea comunelor. Orașele Nehoiu și Pogoanele primesc câte 400.000 lei, iar Pătârlagele 441.000 lei. Municipiile Buzău și Rm. Sărat primesc câte 1.300.000 lei.

loading...
error: Content is protected !!