Politic

Avrămescu, proiect de lege pentru plafonarea prețului RCA

Un proiect de lege pentru modificarea Legii 132/2017 privind RCA, care prevede plafonarea prețu­rilor RCA la tarifele de referință ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a fost înregistrat, marți, la Senat. Proiectul îl are ca inițiator pe deputa­tul liberal de Buzău Gabriel Avrămescu și este susținut de 16 deputați ai Partidului Național Liberal și ai Uniunii Democrate a Maghia­rilor din România.

„Falimentul unei companii gigant din domeniul asigurărilor (City Insurance) a creat o pseudojustificare de a elucta câștiguri financiare greu de suportat de către cetățenii care trebuie să încheie asigurări civile obli­gatorii, iar în acest context eratic social și economic, legiuitorul trebuie să ­pre­zinte o modalitate de protecție acestor categorii de cetățeni”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Potrivit acesteia, companiile de ­asi­gu­rare de pe piața de profil din România au ridicat tarifele nejustificat de mult, creând inadvertențe socio-economi­ce pe piața de profil și du­când, de foarte multe ori, la imposibilitatea încheierii unor noi contracte de asigurare obligatorie.

Proiectul își propune să descurajeze asigurătorii RCA să mai majoreze ­ta­rifele percepute asiguraților, inclusiv prin sancționarea cu mărirea amenzilor de la 50.000 lei la 500.000 lei. Potrivit acestei inițiative legislative, asigurarea ­obli­gatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule ține cont de directivele europene în materie, de experiența altor state membre relativ la reglementarea acestei asigurări.

Conform propunerii de act normativ, asigurătorii RCA vor fi obligați să nu depășească tarifele de referință ale ASF. De ase­menea, actul normativ va permite stabilirea, de către Autoritatea de ­Suprave­ghere Financiară, a unui tarif RCA de referință aplicat atât persoanelor fizice, cât și juridice.

,,Mă simt obligat să acțio­nez, atunci când lacunele le­gis­lative îi afectează pe româ­ni. Așadar, am inițiat modificarea Legii RCA pentru blocarea exploziei prețurilor la polițe, în urma mai multor audiențe la cabinetul parlamentar solicitate atât de persoane fizice, cât și de transportatori, care mi-au explicat că piața asigurărilor RCA a scăpat de sub control din cauza falimentului City Insurance. Vă aduc aminte că pe 17 septembrie, ASF anunța ridicarea licenței City Insurance și a decis să formuleze cerere de faliment pe numele companiei de ­asi­gurări. Din acel moment, creșterea prețurilor a devenit inevitabilă și de necontrolat, în condițiile în care City Insurance domina piața RCA până la momentul fa­limentului. 70% din totalul camioanelor înregistrate în România erau asigurate cu polițe City Insurance. Astfel că, majorarea de tarife a explodat afectându-i atât pe șoferii amatori, dar îndeo­sebi pe transportatori. Imediat a fost tras un semnal de alarmă din partea șoferilor, îndeosebi de cei care fac transport și am decis să cautăm o soluție pentru plafonarea prețurilor la polițele RCA.

Am considerat și am și specificat în expunerea de motive pentru modificarea legii că firmele de asigurare <(…) au ridicat plafoanele (tarifele) nejustificat de mult creând inadvertențe socio-economice pe piața de profil ducând de foarte multe ori la imposibilitatea încheierii unor noi contracte de asigurare obligatorie>, iar în acest context legiuitorul, respectiv Parlamentul, trebuie să pre­zinte o modalitate de protecție acestor categorii de cetățeni. În condițiile date, reglementăm ca asigurătorii RCA să fie obligați să nu depă­șească tarifele de referință ale ASF. Mai exact, prețul de referință,  actualizat din 6 în 6 luni de Autoritatea de Supraveghere Financiară, va funcționa ca nivel maximal al cuantumului polițelor de asigurare, aplicat atât persoanelor fizice, cât și juridice. În plus, modificarea ­le­gislativă urmărește, totodată, descurajarea asigurătorilor RCA de a majora tarifele polițelor prin sancționarea cu majorarea amenzii pentru faptele asigurătorilor RCA, de la 50.000 lei la 500.000 lei, pentru cei care nu se supun prevederilor legale.

Am depus la Senat, alături de alți 15 colegi parlamentari, modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, urmând ca proiectul de lege să ajungă la ­Ca­mera Deputaților pentru votul decizional”, a declarat deputatul liberal de Buzău Gabriel Avrămescu.

Vezi pe aici proiectul de lege și nota fundamentare rca

Articole similare