ActualitateCultură

Astăzi creștinii intră în postul Crăciunului

Astăzi începe postul Crăciunului, o călătorie lăuntrică  a creștinilor spre Bethleemul prin care s-a început salvarea omenirii.

Este vorba despre Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. Ne raportăm cu toții la acest  eveniment, care a fost  atât de mare, încât a împărţit istoria în două: înainte şi după Hristos. Anul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos a devenit borna numărul unu a omenirii și orice lucru sau eveniment se raportează întotdeauna la naşterea Fiului lui Dumnezeu pe pământ.

Este cel dintâi post din anul bisericesc, care a debutat la 1 septembrie, şi ultimul din anul calendaristic.

„Naşterea lui Iisus Hristos trebuie privită ca fiind cea mai mare minune şi şansa mântuirii noastre. Fără Crăciun nu aveam Boboteaza, Paştile, Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh. Crăciunul a schimbat tristeţea cu bucuria, necredinţa cu credinţa vie. La Betleem, care în traducere îseamnă <casa pâinii>, s-au unit cerul cu pământul şi Dumnezeu cu oamenii”, consemnează Sava Bogasiu, în volumul „Dialoguri non-violență <amprentate>”.

Oamenii se pregătesc în aceatsă perioadă a postului să se angajeze, dincolo de abținerea de la anumite alimente, într-un efort  al abţinerii în primul rând de la comiterea răului de orice fel în relația cu ceilalți.

Postul,  spune Sava Bogasiu, este un aşezământ care a fost rânduit de Dumnezeu chiar de la începutul omenirii. Prima poruncă, lege, pe care a dat-o Dumnezeu în acest Univers, a fost cu privire la ţinerea postului. Imediat după creaţia primului om, a lui Adam, Dumnezeu i-a poruncit: să nu mănânce dintr-un anume pom (Facere 2,17).

„ În Vechiul Testament, prima parte a Bibliei, găsim multe temeiuri, argumente biblice pentru necesitatea şi valoarea postului în viaţa omului (Numerii 34, 28; Deuteronom 9,9,18; Judecători 20, 26; 1 Regi 7,6; Psalmul 34,13; Psalmul 108, 24 şi multe alte texte bilice)”. De asemenea, oamenii au în privința postului și exemplul Mântuitorul Hristos, care a desăvârşit Vechiul Testament (Matei 5,17), a validat postul prin exemplul personal, când a postit 40 de zile şi nopţi.

El a arătat oamenilor cum trebuie făcut postul: cu bucurie, evlavie, credinţă şi multă bunătate (Matei 6,16).

Sava Bogasiu în „Dialoguri amprentate” ne amintește că  Mântuitorul a  arătat oamenilor valoarea mare a postului: „acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post” (Matei 17, 21).

Și Sfinţii Apostoli, la rândul lor, au postit şi au vorbit despre post (Faptele Apostolilor 13,2).

Biserica, o instituţie divino-umană, care are puterea de la Mântuitorul Hristos, a rânduit anumite perioade de post în timpul anului, cu menirea de a ne apropia  mai mult de Dumnezeu.  Slujitorii Bisericii au primit puterea de a lega sau a dezlega de la Mântuitorul Hristos prin Duhul Sfânt, după cum ne spune însuşi Iisus Hristos în cuvântul adresat către Sfinţii Apostoli chiar în ziua Învierii Sale din morţi: „Şi Iisus le-a zis iarăşi: <Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi>. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: <Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ține, vor fi ținute >”.

În perioada când postim oamenii se străduiesc să adauge și fapte bune iertând, ajutând, dăruind, mângâind.

Articole similare