Economic

APIA primeşte cereri de sprijin pentru împădurire

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că, în perioada 15 septembrie 2021-28 fe­bruarie 2022, se primesc Cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat ,,Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”(sesiunea 6/2021), aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1, ,,Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Na­ţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Alocarea financiară pentru această sesiune este de 6.537.930 euro.

Buzoienii pot completa cererea online sau să o depună pe suport de hârtie la centrele judeţene APIA sau la cel al municipiului Bucureşti. Cei care vor să depună cererea online o pot face prin intermediul aplicaţiei electronice M8, care va putea fi accesată din pagina principală a site-ului APIA şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Potenţialii beneficiari parcurg următoarele etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:

-Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite,

– Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată),

– Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire; în vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Prin intermediul acestei scheme, buzoienii vor beneficia de sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv rea­lizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie. Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. Prin urmare, prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii sche­mei, iar prima anuală (Prima 2) acordată în funcţie de categoria de beneficiar şi tipul de teren; pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei fores­tiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi.

,,Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora. Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a uni­tăţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1. Va­loarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7.000.000 euro”, se precizează într-un comunicat APIA.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare