Actualitate

Angajări din sursă externă la ISU Buzău

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău organizează recrutare și selecție în vederea angajării în corpul soldaților profesioniști (servanți), pentru 47 posturi. Cei care vor să devină pompieri trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani, împliniți în anul participării la concurs.

Concursul va consta în susţinerea a două probe eliminatorii și evaluarea performanței fizice a candidaților care constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ. Probele eliminatorii sunt „Urcarea pe scară” și „Deplasarea în subsol întunecat”. Probele de concurs se susțin la centrul de selecție Brăila, organizat la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” al județului Brăila.

Documentele necesare constituirii dosarului de recrutare vor fi depuse exclusiv on-line de către candidaţi la adresa de e-mail resurseumanebz@yahoo.com, până la data de 6 decembrie 2021, ora 15.00.

Mai multe date cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, condițiile de recrutare, documentele necesare precum și alte informații relevante se regăsesc în anunțul prezent pe site-ul oficial al instituției în secțiunea „Cariera” și la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău din municipiul Buzău, strada Bistriţei nr.51, judeţul Buzău, telefon 0238 724 059, interior – 27112 / 27114 în zilele lucrătoare între orele 8.00 și 16.00.

Articole similare