Sport

AJF Buzău face Adunarea Generală la Măgura

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal a stabilit pentru astăzi după-amiază, de la ora 17.00, organizarea Adunării Generale Ordinare. Evenimentul va avea loc pe terasa restaurantului Belvedere din Măgura şi are 11 puncte pe ordinea de zi.

 1. Constatarea întrunirii cvorumului;
 2. Aprobarea ordinii de zi;
 3. Alocuţiunea preşedintelui A.J.F.;
 4. Desemnarea scrutătorilor;
 5. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
 6. Afilierea / dezafilierea unor membri şi aprobarea prin vot a membrilor afiliaţi;
 7. Prezentarea raportului privind activitatea  Comitetului Executiv şi Administraţiei A.J.F. pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală şi aprobarea prin vot a acestuia;
 8. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2021, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;
 9. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2021 şi aprobarea prin vot a acestuia;
 10. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;
 11. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a A.J.F. din 18 august 2022.

Articole similare