Educație

Absențele lasă elevii fără alocația pentru susținerea familiei

Aproape 5.000 de copii din județ primesc această formă de sprijin

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Potrivit unei ordonanțe de urgență publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută, inspectoratele școlare vor transmite agenției teritoriale de prestații sociale, în lunile martie și august ale fiecărui an, situația frecventării cursurilor pentru copiii care beneficiază de acest tip de ajutor. Până acum, inspectoratele aveau sarcina de a raporta situația în luna următoare încheierii semestrului școlar.

Potrivit notei de fundamentare, acordarea alocației pentru susținerea familiei este în strânsă dependență cu prezența la ore a copiilor de vârstă școlară, cuantumul acesteia diminuându-se în funcție de numărul absențelor înregistrate pe semestrul școlar. Modificarea vine ca urmare a faptului că anul școlar este împărțit pe module, nu pe semestre. La nivel național, în luna ianuarie 2023, Ministerul Muncii raporta 133.276 de beneficiari, care primeau suma medie de 183 de lei; în județul Buzău, pe listă apar 4.753 de beneficiari, care primesc lunar suma medie de 168,74 lei.

Situația acestora se va transmite electronic la data și în formatul convenit cu agențiile teritoriale și va conține, în mod obligatoriu, următoarele: numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe înregistrate. „Dacă elevii au absențe de la începutul anului școlar și până la 1 martie anul următor, respectiv în perioada 1 martie și până la 1 august a fiecărui an școlare, atunci cuantumul alocației se micșorează cu 20 la sută pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe și 50 la sută pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe”, scrie edupedu.ro.

În situația în care un copil are peste 20 de absențe nemotivate sau repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, atunci elevul este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului. Alocația se poate solicita și pentru acesta, numai după începerea anului școlar următor, respectiv după începerea intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare.

Articole similare