Actualitate

350 de sindicaliști din învățământul buzoian vor ieși mâine în stradă

Joi, 16 martie, începând cu ora 12.00, 350 de membri ai Sindicatului Învățământului Preuniversitar „Prof. I. Neacșu” vor participa la pichetarea Prefecturii.

Sindicatul buzoian, organizație reprezentativă a salariaților din învățământ, a hotărât în ședința Colegiului Liderilor, desfășurată în data de 3 martie,  să participe la protestele stabilite la nivel național ca urmare a nemulțumirilor generate de lipsa de reacție a guvernanților față de revendicările federațiilor din educație. În luna decembrie 2022, personalul nedidactic din unitățile școlare au cerut, în stradă, dreptul la un trai decent. „De această dată, toți salariații din învățământ (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic), sunt nevoiți să protesteze pentru respectarea drepturilor ce le sunt încălcate”, transmite Biroul Operativ al SÎP „Profesor I. Neacșu” Buzău .

Principalele revendicări sunt:

a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;

b) identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar;

c) adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;

d) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;

e) în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;

f) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;

g) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;

h) plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.

„În cazul în care solicitările noastre rămân fără rezolvare, angajaţii din educaţie vor recurge  și la alte forme de protest”, transmite Biroul Operativ al SÎP „Profesor I. Neacșu” Buzău.

Articole similare