Actualitate

3 septembrie 2021, a 20-a aniversare a sistemului de probațiune

Nicoleta BÎSCEANU,
P.R. Serviciul de probațiune Buzău

Împlinirea, în data de 3 septembrie 2021, a 20 de ani de activitate a serviciilor de probațiune, este un prilej de a aduce în vizorul comunității locale valorile și principiile specifice sistemului de probațiune, precum și rolul esențial al consilierului de probațiune în actul de justiție penală. Instituția probațiunii s-a edificat în jurul ideii necesității dezvoltării unui sistem de măsuri alternative închiso­rii, în acord cu trendul internațional și cu tendința de a trata și adapta pedeapsa la nevoile infractorului și ale comunității. S-a urmărit să se faciliteze „reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni, scăderea riscului de recidivă, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, creșterea gradului de siguranță socială și repararea prejudiciului față de comunitate”. Astfel că, plecând de la o idee transpusă în cadrul unui proiect pilot dezvoltat, în anul 1996, de către Penitenciarul de Maximă Siguranță Arad, s-a ajuns ca, în 3 septembrie 2001, să aibă loc crearea unui sistem național de probațiune cu 42 de servicii județene.

Pentru Serviciul de Probațiune Buzău, împlinirea a 20 ani de la data înființării reprezintă o ocazie de a rea­liza o scurtă prezentare a istoriei serviciului și de a ne concentra atenția pe profesionistul din sistem și pe roadele eforturilor sale care au un impact major asupra siguranței comunițății locale. Servicul de Probațiune Buzău și-a început activitatea în 3 septembrie 2001, fiind una dintre primele instituții implicate în actul de reintegrare socială din România iar prin activitatea sa a contribuit la schimbarea sistemului de executare al sancțiunilor penale ­nepri­vative de libertate.

În istoria Serviciului de Probațiune Buzău se observă o evoluție continuă, atât din punctul de vedere al tipurilor de sancțiune care se pun în aplicare, al intervenției specifice, cât și din cel al profesioniștilor implicați în actul de reintegrare. Referindu-ne la sancțiunile neprivative de libertate, se poate spune că, inițial, intervenția consilierului de probațiune se aplica atunci când instanța de judecată dispunea suspendarea sub ­suprave­ghere, iar referatele de ­eva­luare se întocmeau presentențial. Ulterior, legea a stabilit că vor fi întocmite referate/rapoarte de evaluare pre și postsentențiale, iar paleta de sancțiuni penale s-a lărgit, în sensul că intervenția se adresează atât persoanelor minore în sarcina cărora s-au dispus măsuri educative neprivative de libertate, cât și persoanelor majore față de care organul competent dispune suspendarea sub ­suprave­ghere, amânarea aplicării pedepsei și liberarea condiționată.

Intervenția consilierului de probațiune are la bază ideea că persoana condam­nată penal poate dobândi o altă perspectivă asupra vieții experimentând schimbarea gândurilor și comportamentelor. Astfel, fie­care persoană sancționată penal reprezintă un om cu o situație specifică, cu nevoi specifice, iar consilierul de probațiune oferă acestuia suportul și posibilitatea de schimbare în bine a situației sale, învățându-l să găsească căi viabile de rezolvare a problemelor sale, să facă o analiză corectă a consecințelor viitoare ale acțiunilor sale sau să gestioneze corect propriile emoții.

Anii de experiență ai profesionistului buzoian au contribuit la dezvoltarea abilităților acestuia, la specializarea pe tipuri de intervenții, la lărgirea paletei de programe de reintegrare socială care pot fi oferite și la dezvoltarea unei rețele sociale de colaborare interinstituțională care să sprijine demersurile persoanelor supravegheate. Ca exemplu relevant este situația unei persoane condamnate, al cărei termen de supraveghere s-a finalizat în anul 2021 și a cărei evoluție se conturează în termeni ascendenți, în sensul că a înregistrat progrese de natură să o propulseze în continuarea evoluției sale. Aceasta și-a reluat studiile în regim seral, are un loc de muncă care, îi oferă satisfacții, s-a depărtat de vechiul anturaj care în trecut o angrenase în situații problematice și spune că ,,în perioada de supraveghere a învățat să reflecteze mai profund  înainte de acționa, a înțeles nevoia continuării studiilor și a existenței stabilității unui loc de muncă, apreciind sprijinul real al consilierului de probațiune și al repre­zentanților instituțiilor colaboratoare”.

O evoluție relevantă a avut loc și din punctul de vedere al numărului de consilieri de probațiune buzoieni, în sensul că, la început, Serviciul de Probațiune Buzău funcționa cu doar doi consilieri, iar ulterior numărul acestora a crescut treptat, în sensul că în anul 2004 erau patru consilieri de probațiune, în anul 2007 erau nouă consilieri, ajungând ca în anul 2021 să desfășoare activitatea specifică 17 consilieri de probațiune manager de caz. Implicarea profesioniștilor în activitatea specifică se realizează cu respectarea principiilor mo­rale și instituționale, cu dezvoltarea continuă de competențe și cu axarea pe consolidarea relațiilor de colaborare cu toți partenerii sociali.

După 20 ani de activitate, profesioniștii buzoieni au ajuns să măsoare vârsta pe care o împlinesc în multe feluri, precum progresele înregistrate de către persoanele supravegheate, standardele de calitate asi­milate, existența partenerilor sociali de încredere și contribuția majoră la siguranța societății buzoiene. Totodată, își doresc să continue acest proces la aceeași calitate superioară consacrată, fiind important să gân­dească continuu strategiile și abordările, să adapteze mereu răspunsurile la nevoile persoanei ­suprave­gheate și la cele de siguranță ale societății buzoiene.

Serviciul de Probațiune Buzău le urează colegilor din sistemul de probațiune ,,La mulți ani” și un drum drept și rapid către atingerea obiectivelor profesionale, iar celor care pun umărul la acțiunile sale le dorește succes, rezistență și dedicare!

Articole similare