ActualitateEducație

2.557 de buzoieni, înscriși la probele scrise ale Bacalaureatului

În județul Buzău sunt înscriși pentru susținerea probelor scrise 2.557 de candidați, 2.368 candidați din seria curentă și 189 de candidați din seriile anterioare.

Pentru desfășurarea examenului de Bacalaureat, în județul Buzău sunt organizate: 10 centre de examen, două subcomisii de examen și trei centre zonale de evaluare.

ISJ Buzău reamintește faptul că, în conformitate cuprevederile art. 5 și ale art. 6 din „Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulațiea acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecțiadatelor – RGPD)”, afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi,în intervalul orar 12.00 -18.00, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurii ME, la o adresă  care va fi comunicată candidaților. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori,declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1iulie 2022.

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, începe luni, 20 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 21 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegerea profilului și a specializării.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 27 iunie (până la ora 12.00).

Probele încep la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30.

Cum este organizat Bacalaureatul

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului delucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 25464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe devedere, de ficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi pix/stilou numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliz anumai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. Lap robelescrise, mijloacele de calcul sunt interzise,iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșeteetc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tableteetc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe în treei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea  fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

 Care sunt condițiile de promovare a Bacalaureatului

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pun la dispoziția celor interesați liniileTELVERDEpentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Liniile vor fi disponibile în perioada 20 iunie – 1 iulie, între orele 8.00-16.00. Ministerul Educației-0800801100; Inspectoratul ȘcolarJudețean Buzău-0800816238.

 

 

 

Articole similare