Sănătate

125 de asistenți medicali susțin examenul de grad principal

„Pentru ca examenul de grad principal să se poată desfășura în bune condiții și să putem res­pecta normele sanitare prevăzute pentru actualul context pandemic, exa­menul pentru asistenți me­dicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali va avea loc în ziua de 2 septembrie, cu respectarea norme­lor transmise de INSP, la sediul Școlii Postliceale <Vasile Alecsandri> din Buzău, iar cel pentru asistenții medicali care au alte specializări, la sediul ­fi­lialei, din str. Bistriței, nr. 30-32, în data de 3 septembrie. În ambele zile, candidații vor fi prezenți la sala de examen la ora 8.00 și vor avea asupra lor cartea de identitate”, a precizat, pentru Sănătatea Buzoiană, Elena Comănescu, președintele Ordinului Asistenților ­Me­dicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) Buzău.

La Buzău și-au depus dosarele de înscriere pentru examenul de grad principal 127 de asistenți ­me­dicali, dar numai 125 dintre ei vor susține examenul, deoarece două dintre acestea au fost respinse, pe motiv de neîndeplinire a condițiilor legale. Pentru ­me­dicină generală sunt înscriși 108 candidați, iar pentru celelalte specialități, 17, dintre care doi cu specializarea radiologie, trei pentru balneo-fizio-kineto­terapie, unul pentru medicină de laborator, unul pentru igienă sănătate pu­blică, ceilalți fiind din alte specialități admise de regulament.

Testul grilă pe care candidații îl vor susține se va transmite comisiilor locale în ziua desfășurării exa­menului, cu două ore înaintea începerii probei, pe adresa de e-mail care va fi indicată de președintele comisiei locale de examen. În cazul în care multiplicarea testelor-grilă nu se poate efectua în două ore, din cauza numă­rului mare de candidați, testul-grilă va putea fi transmis cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea președintelui comisiei centrale de exa­men și în condiții stricte de păstrare a testelor. Testul va conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.

„Este obligatorie, de asemenea, asigurarea ­de­zinfecției mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool la intrarea în sală, purtarea măștii faciale de către candidați și supraveghetor, asigurarea distanțării fizice la cel puțin 1 metru între candidați, respectarea, de către candidați și suprave­ghetori, a măsurilor gene­rale de prevenire a infecției SARS CoV-2 pe tot parcursul examenului (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batistă de unică folo­sință). Nu se vor prezenta la examen persoanele care au febră (mai mare de 37,3 grade Celsius) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației), confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2, aflate în perioada de izolare la domiciliu, declarate contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 sau aflate în perioada de carantină la domiciliu/ carantină instituționa­lizată”, a mai  explicat Elena Comănescu.

Articole similare