Conducerea Casei Jude­țene de Asigurări de Sănătate acoperă cu bună știință o afacere urât miro­sitoare, cu puternic iz penal, descoperită cu mai bine de un an în urmă cu ocazia unui control efectuat de inspectori ai instituției la două binecunoscute lanțuri de farmacii din județ, Iris Pharm și Farmacia Crâng. Pe parcursul respectivului control s-a descoperit că cele două farmacii eliberau medicamente în regim compensat – în baza unor rețete decontate parțial sau integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, respectiv din bani publici – de la puncte de lucru care nu se aflau în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, chestiune strict interzisă și sancționabilă administrativ, conform actelor normative care reglementează activitatea farmaciilor și relațiile acestora cu CJAS.

Pe scurt, procedeul adoptat de respectivele farmacii a fost cât se poate de simplu: cetățeanul care avea de obținut medicamente în baza unei rețete compensate se prezenta la farmacia din comuna sa, farmacie care nu se afla în contract cu CJAS, iar rețeta se prelucra într-o altă farmacie din județ care avea actele în regulă. Bolnavul în cauză primea medicamentele solicitate de la farmacia din comuna sa, dar în actele farmaciei unde se prelucra rețeta apărea că acestea au fost ridicate de un delegat al beneficiarului. De cele mai multe ori fictiv, sau chiar… mort!

Ridică-te, ia-ți rețeta ta și umblă!

Afacerile cu morți sunt rentabile nu numai în politică, acolo unde câteva sute de indivizi demult decedați contribuie la dezvoltarea incipientei noastre democrații, dar devin ­pro­fitabile cu adevărat atunci când cei care nu mai sunt printre noi produc… bani pentru cei în viață. Desigur că lucrurile nu sunt simple, dar în contabilitate, acolo unde doar cifrele contează, situația devine cumva amorală.

Acest lucru a fost descoperit de inspectorii Casei Județene de Asigurări de Sănătate la Iris Pharm, ­res­pectiv un caz ciudat, în care un mort „a livrat” zeci de rețete, care ulterior au fost decontate ilegal. Potrivit raportului de control al CJAS, mortul a luat rețetele de la farmacia Iris din Vernești și le-a dus beneficiarilor din comuna unde acesta își doarme somnul de veci din decembrie 2014. Iar farmacia le-a decontat. Toată povestea sună ca și cum un profet s-ar fi așezat pe marginea gropii, și i-ar fi spus „Ridică-te, ia-ți rețeta ta și umblă!”.

Redăm mai jos fragmente din raportul echipei de control: „Eliberarea prin intermediul SC Iris Pharm SRL – punctul de lucru Vernești – în perioada fe­bruarie-martie 2018, a unui număr mare de rețete ­me­dicale cu împuterniciți ai beneficiarilor rețetelor me­dicale, persoane decedate. Echipa de control consideră necesar să menționeze că din 36 de prescripții ­me­dicale cu împuterniciți persoane decedate, un număr de 23 de rețete medicale având beneficiari pe raza comunei Pietroasele au ca împuternicit pe numitul ADAM ȘTEFAN, decedat la 14.12.2014, conform certificatului medical constatator nr. 47/15.12.2014. Drept consecință, există suspici­uni rezonabile ale echipei de control cu privire la posibilitatea prejudicierii bugetului fondului național unic de asigurări de sănătate – FNUASS – având în vedere existența unor rețete medicale cu împuterniciți persoane decedate; echipa de control face precizarea că aceste fapte constatate nu pot fi cercetate sau investigate în limitele stabilite de cadrul legal pentru structurile de control din cadrul Caselor Sociale de Sănătate, fiind în consecință necesară sesizarea organelor/ instituțiilor competente cu privire la aspectele constatate conform prevede­rilor pct. 3.6 din anexa nr. 3 la ordinul nr. 1012/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acti­vitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”.

Cu alte cuvinte, inspectorii care au descoperit „mortul-viu” nu mai aveau dreptul și mijloacele de investigație și trebuiau să ceară ajutor organelor competente. Adică șefului lor, iar șeful să sesizeze Poliția și Parchetul.

Mortul de la groapă nu se mai întoarce

În ciuda gravității faptelor descrise de inspectori, cum spuneam cu pu­ternic iz penal – adică fals intelectual, uz de fals și fraudă în bugetul asigurărilor sociale de sănătate -, fapte săvârșite în concurs și în formă continuată, președintele-director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate a considerat că nu este necesară sesizarea organelor competente, așa cum rezultă din răspunsul obținut de OPINIA de la „organele competente” (Vezi facsimilul cu răspunsul Poliției).

Dar lucrurile nu sunt nici pe departe atât de simple în materie de acoperit infracțiuni. Suntem convinși că dacă nu am fi intrat în ­po­sesia unei copii a respectivului raport, acest caz ar fi fost îngropat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Spunem aceasta pentru că, deși am solicitat, în baza Legii 544 privind liberul acces informațiile de interes public, acces la concluziile inspectorilor, președintele-director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Raluca Alexandru, ne-a refuzat acest drept. Drept urmare, ziarul nostru a acționat-o în judecată.

Vom reveni cu detaliile acestei afaceri care tinde să aibă rădăcini în municipiul Buzău, acolo unde se află sediul și contabilitatea firmei Iris Pharm SRL. Într-un viitor articol, vom arăta care este miza reală pentru care conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate a pus batista pe țambal în cazul controlului la Iris Pharm și la Farmacia Crâng și nu a luat nici măcar măsurile administrative impuse de lege în asemenea cazuri.

2 COMENTARII

  1. Farmacia Crâng este în contract cu Casa OPSNAJ, de aici ridicând medicamentele, de cele mai multe ori gratuit, polițiști, procurori, judecători ! Așa că atenție domnule ziarist și la răspunsurile primite de la instituții !

    • Dreptul de compensare,gratuitate acordat poliției,armatei este dat prin lege de statul român, iar contractul OPSNAJ nu este acordat doar unei singure farmacii. Bati câmpii!

Comments are closed.