Este prioritară construcția centurii Buzău Est, transformarea pădurii Crâng, de 182 ha, în parc sau transformarea aeroportului militar de la Boboc în aeroport civil? Din 22 ia­nuarie și până acum, peste 4.000 de buzoieni au ierarhizat, de la 1 la 10, proiectele prioritare în ordinea importanței pentru dezvolta­rea zonei urbane Buzău, iar cei care nu au făcut-o încă mai au la dispoziție trei săptămâni.

Din ianuarie și până pe 22 martie, Banca Mondială, în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și cu sprijinul autorităților publice subna­ționale, derulează campania de consultare ,,Alege Prioritățile Orașului Tău” în București și cele 40 de reședințe de județ din România.

Pe baza răspunsurilor locuitorilor din fiecare municipiu-reședință de județ, va fi dezvoltată o listă finală de proiecte prioritare majore de dezvoltare urbană, pentru prima dată agreate atât de administrația publică, cât și de comunitatea locală.

Această listă va informa viitoarele decizii de investiții publice, care vor putea, în felul acesta, să respecte o vi­ziune comună.

Pentru județul Buzău, Banca Mondială a ales 10 proiecte de infrastructură care ar putea primi finanțare. Dintre acestea șapte sunt ale Primăriei Buzău – transformarea unei părți a aeroportului militar Boboc în aeroport civil, cu facilități pentru transport persoane și cargo, construcție Centura de Est Buzău, înființarea unei piețe de gross și a unui centru de logistică cu depozite frig pentru legume-fructe, înființarea unui parc industrial, realizarea Centrului de recreere și sport Parcul Tineretului, tranformarea Pădurii Crâng de 182 ha în parc, reabilitarea și amenajarea Domeniului Marghiloman. Celelalte trei proiecte acceptate de Banca Mondială au fost propuse de Consiliul Județean Buzău: – drum expres DX5 Siret Buzău-Focșani; drum expres Muntenia Găești-Ploiești-Buzău-Brăila, mo­dernizare cale ferată Ploiești-Focșani. În ordinea importanței, buzoienii pot accesa chestionarul din linkul următor: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk.

Buzoienii sunt însă prin­tre cei mai activi respondenți. Până la sfârșitul lunii februarie, peste 4.000 de buzoieni completaseră chestionarul, în timp ce în județe precum Cluj-Napoca și Brașov se mobilizaseră peste 7.000 de locuitori, iar în Sibiu peste 6.000.

De-a lungul istoriei, nicio regiune sau țară nu a reușit să se dezvolte fără a se urbaniza în paralel. Procesul de creștere economică la nivel mondial a fost însoțit mereu de un proces intens de urbanizare. Și aceasta pentru că orașele generează dezvoltare și productivitate ridicată. Însă dezvoltarea trebuie să fie însoțită de o viziune de dezvoltare care să îi asigure eficiență, sustenabilitate și o calitate a vieții înaltă pentru cetățeni.

Selecția proiectelor a avut loc în urma unor scrisori de solicitare din partea Băncii Mondiale către primăriile reședință de județ, consiliile județene și prefecturile din țară pentru identificarea unei liste de cel mult zece investiții strategice, cu impact metropolitan. Proiectele selectate îndeplinesc următoarele criterii: sunt incluse într-un document strategic sau programatic existent (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul Urbanistic General, Masterplanul General de Transport etc.); au un prag valoric minim, ajustat în funcție de capacitatea bugetară a fiecărei reședință de județ; nu au finanțare asigurată (în general, lista conține proiecte pentru care este necesară finanțare din fonduri UE, fonduri guvernamentale, sau alte surse).

Misiunea campaniei “Alege Prioritățile Orașului Tău“ este de a aduce împreună cetățenii și autoritățile publice în dezvoltarea viziunii de dezvoltare metropo­litane a României și de a cataliza dezvoltarea principalelor zone funcționale urbane și metropolitane din România.

Ca atare, până în 22 martie, cetățenii și actorii locali din România sunt invitați să se implice în conturarea viitorului orașelor lor, în cadrul campaniei de consultare „Alege Prioritățile Orașului Tău!”, realizată în parteneriat cu Urbanize Hub.

DISTRIBUIȚI
loading...

3 COMENTARII

  1. Și crearea locuri de munca ceva vr-un Park industrial cand în ce secol, dl. primar moare Buzăul a rămas un oraș de pensionarii și militarii.

  2. 1. centura de est ; 2.piata de gross; drum Ploiesti- Buzau; parcul crang; drum Buzau -Focsani; domeniul Marghiloman.

  3. 1. Piața de gross;2.Centura Est;3.Drum Ploiești- Buzău;4.Parc industrial;5.Aeroport civil Boboc;6.Drum Buzău-Focșani;7.Cale ferată Ploiești-Focșani;8.Parcul Tineretului;9.Parcul Crâng;10.Domeniul Marghiloman.

Comments are closed.