Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurilor M14 și 14T – Plăți privind bunăstarea animalelor, Campania 2019, care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților cu­rente, de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA pentru anul de cerere 2019.

La Buzău, „pentru anul de cerere 2019, pentru Măsura 14, Plăți în favoarea bunăstării animalelor, pachetul ,,porcine” s-au depus  patru cereri cu valoarea solicitată de 421.586,05 euro și nu s-au solicitat adeverințe”, informează reprezentanții APIA Buzău. În ceea ce privește pachetul ,,păsări”, „au fost depuse de fermierii buzoieni 11 cereri, valoarea solicitată fiind de 8.597.277,61 euro. Pentru pachetul <păsări>, au solicitat adeverințe pentru finanțarea capitalului de lucru șapte beneficiari, cu valoarea de 5.135.143 euro, cee ce reprezintă 70% din valoarea solicitată în cerere”, spun re­prezentanții APIA Buzău.

La solicitarea scrisă a fermierului, APIA elibe­rează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă ­anu­lui de angajament 2019, atât pentru Măsura 14T cât și pentru Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor  pentru “pachetul porcine” sau pentru “pachetul păsări”.

Prin adeverința elibe­rată de APIA se confirmă valoarea de 70% pentru pachetul porcine și 70% pentru pachetul păsări din valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului de angajament 2019. În ceea ce privește valoarea creditului, acesta poate fi de până la 90% din suma înscrisă în ­ade­verința cuvenită beneficiarului pentru Plățile privind bună­starea animalelor, Campania 2019.

Prin măsura M14 privind bunăstarea animalelor se promovează încurajarea fermierilor cu scopul adoptării la scară largă a unor standarde ridicate de bunăstare a animalelor, garantându-se astfel păstrarea caracteristicilor și creșterea calității produselor finale, care prin depășirea semnificativă a standardelor comerciale minime aplicabile produselor de larg consum contribuie consistent la sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor și la protecția mediului. Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăți anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) și reprezintă o plată compensatorie pentru pier­derile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici

și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor.

În ceea ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atenționează fermierii care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente că trebuie ,,să ­ana­lizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare în ceea ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii”.

Reprezentanții APIA  reamintesc fermierilor că “potrivit Ordinului Mi­nistrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 703/2013 pentru aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în baza adeverințelor eliberate, dobândă aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.”

Toate convențiile în­cheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

DISTRIBUIȚI
loading...