marți, 26 mai 2020

Stimulentele pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței, interesante doar pentru angajatori buzoieni

Angajatorii buzoieni sunt înștiințați de specialiștii AJOFM cu privire la stimulentele în valoare de 250 lei/ persoană angajată de care beneficiază de la stat, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru locurile de muncă oferite  elevilor și studenților pe perioada vacanței. La Buzău, oferta venită din partea statului este interesantă pentru angajatori, dar nu și pentru elevi. Directorul AJOFM, Ionel Tociu, spune că există ofertă din partea angajatorilor buzoieni pentru acest segment de forță de muncă, cele mai multe în domeniul serviciilor, dar că tinerii nu sunt interesați de acestea. Explicația ar fi că cei interesați răspund mai degrabă ofertei angajărilor de pe Litoral, pentru a îmbina utilul cu plăcutul, adică vor profita de vacanță pentru a ajunge la mare și vor și lucra pentru a obține ceva bănuți de cheltuială. Pe de altă parte, absolvenții de liceu care nu intenționează să urmeze o facultate nu se vor angaja pe perioada verii, pentru că odată ce vor avea contract de muncă, fie și numai pentru două luni, vor pierde statutul de absolvent și nu vor mai beneficia de ajutorul de șomaj care se acordă din luna octombrie.

Cine beneficiază de stimulente

Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar sti­mulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de ma­ximum 60 de zile lucră­toare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza urmă­toarelor documente: contract indivi­dual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial; contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.

loading...
error: Content is protected !!